Vermijden dat risico-jongeren in gevangenissen geradicaliseerd worden

le lundi 12 janvier 2015 09:40 De Ochtend

We stellen vast dat mensen soms geradicaliseerd of religieus uit de gevangenis komen, terwijl ze er vrijzinnig of niet geradicaliseerd zijn binnengegaan. Dat probleem zullen we verder aanpakken.
Mijn diensten ermee zijn er ook op gericht de radicale moslims in de gevangenissen te identificeren. We moeten ervoor zorgen dat we mensen die risico opleveren voor radicalisering niet samenzetten. Een andere maatregel die al een tijdje op tafel ligt, is de uitbreiding van de mogelijkheden om telefoons af te tappen. Vandaag kunnen terrorisme-indicaties tot een tap leiden, maar bijvoorbeeld niet het rekruteren of radicaliseren van jongeren. Ik ga samen met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon voorstellen om dat uit te breiden.

Beluister het fragment »