Alle nieuwe veroordelingen in centraal strafregister

le jeudi 29 janvier 2015 17:10 Het Laatste Nieuws

Sinds 1 januari komen alle nieuwe veroordelingen terecht in één centrale databank, het zogeheten centraal strafregister. Dat is vernomen bij minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De tussenkomst van gemeentelijke griffies is daardoor niet langer nodig, maar die zullen pas tegen 2018 worden afgeschaft.


De uitwerking van een centraal strafregister kent al een lange geschiedenis. De wet die deze databank invoerde, dateert van 1997, maar de praktische uitwerking liep keer op keer vertraging op. Nu kunnen eindelijk nieuwe veroordelingen meteen in dat centraal strafregister terechtkomen. Tot nu toe werden alle politiestraffen voor feiten die geen inbreuk vormen op het strafwetboek of gepaard gaan met een rijverbod omwille van historische redenen, enkel in het gemeentelijk geregistreerd.

Ook pas tegen 2018 zouden alle oude veroordelingen ingevoerd moeten zijn.