Geens wil rechtbanken zelf laten beslissen over personeel

le mercredi 04 février 2015 09:08 De Ochtend

Justitie gaat bepaalde vacatures opnieuw uitschrijven, wil een uitzondering op de lineaire begrotingsmaatregel en gaat met enkele ingrepen de werklast verminderen. Dat heeft minister Koen Geens gezegd in een reactie op de peiling van VRT die opnieuw het grote personeelstekort aantoont. Geens wil ook af van de historische kaders om personeel aan te werven.

Volgens de telling zouden de rechtbanken van eerste aanleg en bij de hoven van beroep in Vlaanderen en Brussel alles bij elkaar ongeveer 180 mensen extra nodig hebben. Dat tekort zou enerzijds veroorzaakt worden door de vele langdurig zieken, anderzijds worden dankzij richtlijnen vanaf 2010 mensen die vertrekken met vertraging vervangen.

Minister van Justitie Koen Geens erkende in De Ochtend op Radio 1 het probleem. 'We hebben in België historische kaders die bepalen hoeveel personeel nodig is. Die zijn niet meer overal gevuld. Bovendien zijn ze niet aangepast aan deze tijd. We gaan die in de toekomst vervangen door budgetten, waarbinnen de hoven zelf bepalen welk personeel ze aantrekken.'

Tot die tijd wil Geen een aantal vacatures die niet ingevuld geraken, heropenen. Bovendien herhaalt hij zijn pleidooi dat hij eerder voerde in De Standaard, om Justitie een uitzondering te geven op de lineaire besparingsmaatregel van 4 procent. 'Dat percentage laat mij niet toe om personeel te vervangen.'

'Om de werklast te verminderen gaan we een drietal wetteksten voorleggen', maakt Geens nog een derde maatregel bekend. Hij wil daarmee onder andere tot een betere informatisering komen en het aantal cassatiezaken verminderen.

Vooral in Oost-Vlaanderen is de situatie met 12 gesloten kamers op 24 accuut. 'De vacatures geraken daar niet ingevuld' erkent Geens, die daarom belooft ze opnieuw uit te schrijven en nieuwe medewerkers aan te sporen zich in die provincie te melden.

Foto: Dieter Telemans

Herbekijk het VRT interview

Beluister het radio interview »