De week van Geens 9 - 15 februari

le lundi 16 février 2015 17:25 De week van Geens

Met de schietpartijen in Kopenhagen is de week slechter geëindigd dan ze begon. Na de Nationale Veiligheidsraad bij het begin van de week bleek wel dat de dreiging ook in België diffuus maar waarschijnlijk bleef. De Regering is er nog steeds niet uit of we voortaan ook zelf een vinger in de pap willen bij de bepaling van de dreigingsgraad, dan wel of we, zoals thans, die beslissing aan OCAD laten (instelling die de dreigingsanalyse coördineert, en uiteindelijk de graad bepaalt). Op woensdag was er dan het vonnis in Sharia4Belgium. Hoewel het een Minister van Justitie niet toekomt om commentaar te geven op rechterlijke beslissingen, is dit vonnis een bewijs van het feit dat justitie werkt: zowel het federaal parket als de rechters werkten zo snel en goed mogelijk. Vrijdag was het Ministerraad met enkele voor justitie interessante punten. Tussen de bedrijven door wordt er naarstig door vergaderd met alle actoren van justitie. De weken na de Krokus worden druk: het deradicaliseringsplan voor onze gevangenissen komt eraan, en ook het Justitieplan en de Potpourriwetsontwerpen zijn in volle voorbereiding. Ergens rond Pasen zouden al deze inspanningen moeten resulteren in een begrotingscontrole die justitie wat ademruimte geeft, en een besparingsritme op personeel dat toegesneden is op de noden van justitie. Eerst moet er immers in 2015-2016 geïnvesteerd worden in werklastverminderende wetgeving en betere informatica. Daarzonder zijn verdere personeelsbesparingen niet aangewezen.

Lees De week van Geens »