De week van Geens 2 - 8 maart

le mardi 10 mars 2015 09:15 De week van Geens

De voltooiing van het Justitieplan nadert, en de spanning stijgt dus op het kabinet. Tussen alle dringende dingen door, het éne al wat urgenter dan het andere, moet er dus tijd worden gevonden voor intern overleg, voor bijsturing, voor herschrijving en voor vertaling. Ik mocht over de hervorming van justitie spreken op de Alumnidag van mijn faculteit in Leuven, waar meer dan 200 juristen waren opgekomen.

Maar, zoals gezegd, de week staat niet stil voor de voltooiing van een Justitieplan. Er waren kleine kinderen die moesten worden teruggebracht door de FOD Justitie nadat deze kinderen waren weggevoerd naar Zagreb, en ook uit Turkije bracht het federaal parket een moeder met haar kind terug. De FOD Justitie en het federaal parket waken dus op vele plaatsen, tot in Mali toe waar een aanslag werd gepleegd op een restaurant waarbij ook één Belgische veiligheidsagent om het leven kwam.
Maandag was er het bezoek aan Straatsburg, hét centrum in Europa voor mensenrechten, en woensdag gingen we met de voltallige Regering naar Den Haag. Vrijdag kwam de vice-premier van Quebec me ondervragen over hoe omgaan met terrorisme in de gevangenis, en dinsdag had ik een gesprek met de Minister van Justitie van Libanon over de organisatie van de rechterlijke orde. En de week eindigde met een lang gesprek aan een lekkere tafel over Oekraïne.


Nog snel even tussendoor. De plannen voor ons vriendenfeest met alle sympathisanten en hun gezin nemen steeds vastere vorm aan. Het wordt, zoals al aangekondigd begin dit jaar, op de eerste zomerdag, zondag 21 juni. De plaats wordt het kasteel van Horst in Holsbeek. Houdt u die dag alvast vrij?


De week van Geens »