Informatie over Justitie is er wel, maar ze is te verspreid en niet gedetailleerd genoeg

le lundi 09 mars 2015 10:07 De Redactie

Het is uiteraard niet zo dat er geen informatie beschikbaar zou zijn, wel dat ze te verspreid, niet altijd vergelijkbaar, onvoldoende geaggregeerd en te weinig gedetailleerd is." Zo reageert minister van Justitie Geens op de Europese verbazing over de gebrekkige gegevens over de werking van het Belgische gerecht. De Europees Commissaris voor Justitie had vandaag gezegd "verbaasd" te zijn over het feit dat ons land amper betrouwbaar cijfermateriaal levert aan de Europese instellingen over de werking van onze justitie.

In een reactie onderstreept minister Koen Geens (CD&V) dat er wel degelijk heel wat gegevens worden bijgehouden, onder meer door het Vast Bureau Statistiek en Werklastmeting bij het College van Hoven en Rechtbanken en diens tegenhanger bij het College van Procureurs-Generaal.

De gegevens zijn echter te verspreid, niet altijd vergelijkbaar, onvoldoende samengevoegd en gaan soms te weinig in detail, erkent Geens. "Dit staat uiteraard niet helemaal los van onze achterstand inzake informatisering."

Geens herhaalt dat hij werk wil maken van een "echt informatiebeheer", via de ontwikkeling van informaticasystemen die toelaten kwaliteitsvolle informatie te verzamelen en applicaties die de werkprocessen meten. "Met de beslissing tot de oprichting van een interne dienst voor informatiebeheer is reeds een eerste stap gezet", besluit hij.

Verbaasd

Bij de voorstelling van het jaarlijkse Europese scorebord over de werking van justitie zei Europees Commissaris Vera Jourova dat België nauwelijks betrouwbaar en volledig cijfermateriaal aan de Europese instellingen levert over de werking van onze justitie.

Hoeveel zaken worden er ingeleid bij een rechter? Wat is de gemiddelde tijd voor de behandeling van een zaak in eerste aanleg? Allemaal vragen die de Europese Commissie graag beantwoord wil zien zodat de Commissie een betrouwbare vergelijking kan maken tussen de verschillende Europese lidstaten. Dat moet de lidstaten onder druk zetten om de efficiëntie, kwaliteit en onafhankelijkheid van hun gerechtelijk apparaat te verbeteren.

Maar ons land blijft in gebreke en levert maar geen cijfermateriaal. Niet uit principe - zoals het Verenigd Koninkrijk of Spanje -, maar wel omdat ons land kampt met een capaciteitsprobleem en ontoereikende informaticasystemen.

"Ik was zelf verbaasd om te ontdekken dat België één van de landen is die in gebreke blijven", reageerde commissaris Jourova. "Ik ga de Belgische autoriteiten vragen om beter samen te werken met de Commissie en de andere lidstaten."

Sinds 2013 maakt de Commissie jaarlijks een vergelijking van de gerechtelijke prestaties in de lidstaten. Jourova toonde zich bemoedigd door de resultaten. De meeste lidstaten hebben het voorbije jaar hervormingen aangevat die hun gerechtelijk systeem op termijn moeten verbeteren, klinkt het.