3.500 betogers op straat tegen terreur en polarisatie

le dimanche 15 mars 2015 18:00 Het Laatste Nieuws

De vertegenwoordigers van de erkende erediensten en het vrijzinnig humanisme in ons land nemen vandaag samen met zowat 3.500 manifestanten deel aan een optocht tegen terreur, angst en polarisatie in Brussel. Aanleiding voor de 'Together in Peace'-mars waren de aanslagen in Parijs en de politieactie tegen extremisten in Verviers eerder dit jaar.

Volgens de organisatoren gaat het om een primeur voor ons land. Met de optocht zeggen de verschillende erkende godsdiensten samen "'ja' aan het vreedzaam samenleven tussen mensen en groepen die van elkaar verschillen, 'ja' aan de vrijheid van meningsuiting, aan de gewetens- en de godsdienstvrijheid en 'ja' aan het respect voor ieder mens, van welk geloof of overtuiging ook".

Niet alleen de voorste rij van de optocht - gevormd door de vertegenwoordigers van de verschillende erkende godsdiensten en de vrijzinnigen - was symbolisch, ook het parcours werd niet toevallig gekozen. De manifestanten liepen langs verschillende gebedshuizen en ontmoetingsplaatsen, gaande van de El Jadid-moskee langs de Orthodoxe kathedraal in de Stalingradlaan en de Onze-Lieve-Vrouw ten Zavelkerk naar de hoofdsynagoge in de Regentschapstraat.

Toespraken
Aan elk van de gebedshuizen hield de mars halt voor korte toespraken van de religieuze en humanistische leiders. Zo riep Noureddine Smaïli van de moslimexecutieve aan de El Jadid-moskee bijvoorbeeld alle moslimvertegenwoordigers op om geweld en terrorisme te veroordelen in al zijn vormen. "Dood je een mens, dan is het alsof je de hele mensheid doodt", klonk het.

Even verderop, aan het Huis van het Vrijzinnig Humanisme, herinnerde Henri Bartholomeeusen van het Centre d'Action Laïque aan de gezamenlijke verklaring die de religieuze leiders en vrijzinnigen eerder dit jaar samen onderschreven. Het ging om de erkenning van het universele karakter van mensenrechten en vrijheden als die van meningsuiting en godsdienstbeleving.

"Europese basiswaarden"
Voor de grote synagoge verklaarde ook de Brusselse opperrabbijn Albert Guigui dat "meer dan ooit, we samen de sokkel van Europese basiswaarden moeten doorgeven aan de toekomstige generaties". "Een onnoemelijk zware taak weegt op elk van ons en we zullen beoordeeld worden op wat we bereikt hebben", zei hij.

Afsluiten deed de groep aan het Brusselse justitiepaleis - geen gebedshuis, maar wel een "tempel van rechtvaardigheid" - met het lossen van enkele vredesduiven.

"Het moment was gekomen om een duidelijk signaal uit te sturen", zo had Hilde Kieboom van de Sint Egidiusgemeenschap even voordien samengevat. "We zijn ons bewust van de verschillen tussen onze religies en overtuigingen, maar vandaag wilden we samen benadrukken wat ons bindt. En dat is ons verlangen om in vrede samen te leven, met vrijheid van godsdienstbeleving en meningsuiting met respect voor eenieder."

Echte kennis
Als minister van justitie - die in België bevoegd is voor de religies - sprak ook Koen Geens er zijn steun uit voor het initiatief. Hij noemde angst en onwetendheid de ouders van onverdraagzaamheid, pleitte voor opvoeding gestoeld op een godsdienst of levensbeschouwing en onderstreepte het belang van juiste informatie die bijdraagt tot echte kennis. "Want er is geen beter wapen om identiteiten te vernietigen dan de vervorming van religieuze en filosofische boodschappen."

Voorts liepen onder anderen ook aartsbisschop André Léonard, de orthodoxe metropoliet Athenagoras, de anglicaanse bisschop Robert Innes, Steven Fuite van de protestantse kerk en Sylvain Peeters van de Unie van Vrijzinnige Verenigingen mee.

Politici
Van politieke kant werden onder meer CD&V-voorzitter Wouter Beke en diens vicepremier Kris Peeters aangekondigd, net als N-VA-collega vicepremier Jan Jambon en Kamervoorzitter Siegfried Bracke, burgemeesters Hans Bonte (sp.a) en Bart Somers (Open Vld) van Vilvoorde en Mechelen en een reeks parlementsleden van zowat alle partijen.

Volgens de finale telling van de politiezone Brussel Hoofdstad Elsene trok de optocht zowat vierduizend manifestanten.