Aanpak Geens verdient kans

le lundi 16 mars 2015 09:49 Gazet Van Antwerpen

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil in de gevangenissen van Brugge en Itter aparte afdelingen oprichten omzwaar geradicaliseerde gedetineerden in onder te brengen. Hij krijgt onmiddellijk kritiek op zijn voorstellen. "Ze komen er nog erger uit dan ze er zijn ingegaan", luiden de bezwaren. Het zal wel. Maar dat mag de minister niet tegenhouden om zijn plan uit te voeren.

Dat gevangenissen broeihaarden zijn voor (moslim)fundamentalisme, zo niet kweekvijvers voor terrorisme, is al langer bekend dan vandaag. Maar wat doe je er tegen? Daar is nog geen antwoord op gekomen. En misschien is er dat ook gewoon niet.

Volgens Koen Geens zitten er op het ogenblik ongeveer 4000 moslims in onze gevangenissen. Dat zijn zeker niet allemaal religieuze fanaten die vertrekkensklaar staan om zich in Syrië of Irak aan te sluiten bij IS. Verre van. De overgrote meerderheid van de moslims zijn gematigd. Zij willen met de strijd in het Oosten niets te maken hebben. Zij veroordelen die.

Op dit ogenblikworden er trouwens al moslimconsulenten in de gevangenissen ingezet om potentiële kandidaten voor radicalisering op te vangen en om te praten. Maar die kunnen het fenomeen nauwelijks tegenhouden. Koen Geens wil nu hun aantal verhogen van 18 naar 27.

Het is dus niet zo dat de minister van Justitie toegeeft dat er niets aan te doen is. Hij blijft inzetten op preventie. Hij probeert mensen via praten en heropvoeding af te brengen van gevaarlijke, extreme ideeën. Maar op een bepaald moment moet je durven vast te stellen dat voor sommige individuen alle hulp en hoop te laat komt. Zij zijn zo ver afgegleden in hun haat tegen alles wat westers is, dat ze niet meer te genezen of te bekeren zijn. Je kunt niet blijven praten en pamperen.

Of dacht u dat de vader van het 12-jarig jongetje dat vorige week een Palestijnse gijzelaar een kogel door het hoofd schoot, nog op andere gedachten te brengen is?wat we in Syrië en Irak zien, is onmenselijk. Mensen onthoofden, mensen levend verbranden, lijken meesleuren achter de auto, het is zo afschuwelijk dat er geen woorden voor zijn.

Moslims die hier klaarstaan om de beulen ginder te gaan helpen, zijn zo fanatiek geworden dat ze niet meer voor reden vatbaar zijn. En ze zullen blijven proberen geloofsgenoten mee te sleuren in hun kruistocht, hen te winnen voor hun verderfelijk wereldbeeld. Voor dát soort van figuren is quarantaine de enige oplossing, of beter gezegd: het minste van twee kwaden.

Natuurlijk zullen zij daar niet tot inkeer komen. Ze zullen er elkaar blijven opjutten, netwerken onderhouden, en met nog meer terroristische ideeën en plannen uit de gevangenis komen dan ze er zijn ingegaan. So what? Dan weet men tenminste om wie het gaat en kan men hen volgen. En zo krijgen ze minder kansen om andere gedetineerden aan te steken.

Trouwens, wat is het alternatief? Veiligheid is een kerntaak van de staat. De overheid moet de gemeenschap met alle mogelijke middelen beschermen tegen aanvallen van binnen- en buitenuit.

Wanneer dat impliceert dat een aantal gevangenen onder een speciaal, streng regime moet worden geplaatst, het zij zo.

Dóén, mijnheer Geens!

Paul Geudens,
Editorialist gvabrieven