De week van Geens 9 - 15 maart

le lundi 16 mars 2015 18:59 Week van Geens

We versagen niet en vorderen aanzienlijk. De weg is lang en steil, maar we beginnen de boomgrens van ver te ontwaren. Na de mededeling aan de Kern en Europese raad van ons anti-radicaliseringsprogramma voor de gevangenissen, ging ik er zaterdag mee in de geschreven en de gesproken pers. Op zondag eindigde de week prachtig met de vredeswandeling door Brussel. Elk van de in België representatieve godsdiensten en de vrijzinnigheid was prominent aanwezig.

Het was een ode aan de verdraagzaamheid hoe we voorbijgingen aan 7 gebeds- en ontmoetingsplaatsen die elk van onze overtuigingen herbergt: islam, ortodoxie, vrijzinnigheid, protestantisme en anglicanisme, katholicisme en joodse godsdienst. Telkens werd het woord genomen in het Frans en het Nederlands door de hoogst geplaatste leiders van elke godsdienst. De boodschappen waren divers, maar op het essentiële element waren ze unisono: we hebben verschillende overtuigingen maar we zijn vredelievend, en hebben één gemeenschappelijk motto, universele verdraagzaamheid en respect voor elke mens. Het Sint Egidiusvenootschap onder leiding van Hilde Kieboom en Jan Devolder leidde alles in goede banen.

Als Minister verantwoordelijk voor de godsdiensten en de vrijzinnigheid mocht ik aan het slot een woord zeggen voor een achtste gebouw, nl. het Poelaertpaleis. Ik ben fier op dit stuk van mijn bevoegdheid en deed mijn best. Mijn toespraak handelde over drie thema's: 1) de ernstige verantwoordelijkheid van politieke en religieuze leiders op het stuk van de vertaling en duiding van terroristische en oorlogsinformatie naar hun eigen volk toe 2) de opvoeding tot een eigen levensbeschouwelijke en democratische identiteit van elke jongere als middel tegen onwetenheid en angst, en als definitief vaccin tegen geweld en onverdraagzaamheid; 3) een oproep tot optimisme omwille van het vermogen van de mens om genetisch te transformeren indien nodig: millennia geleden programmeerden we onszelf tot groepsdier om te overleven door andere groepen te vernietigen, nu moeten we andere groepen laten overleven om zelf te kunnen overleven.

De week van Geens »