Heerlijk Helder slotshow

le vendredi 03 avril 2015 09:36 Slotshow Heerlijk Helder

De twee filmpjes die ik mocht inspreken als laureaat van de Heerlijk Helder-campagne, leverden veel gunstige reacties op. Tijdens de ochtendlijke slotshow op radio 1 was ik, samen met Siegfried Bracke, de eerste gast van een lange stoet.

Ik had aan Jan Hautekiet al eerder beloofd om dan een concreet project voor te stellen waardoor het voor de burger duidelijker en helderder wordt om te begrijpen wat justitie precies bedoelt. Het gaat over antwoordbrieven van het parket aan slachtoffers van verkeersongevallen waarvoor een strafrechtelijk onderzoek wordt gevoerd. Vroeger kregen die na een vraag om inlichtingen omtrent de stand van zaken in hun dossier het volgend antwoord : "Het is volstrekt onnodig om herinneringen toe te zenden. Van zodra een beslissing in de zaak zal genomen worden, zal ik u hierover inlichten."

De nieuwe brief, die ik voorstel, klinkt beter: " Zodra mijn beslissing genomen is, zal ik u op de hoogte brengen. Indien u dat wenst, kan ik u op dat ogenblik ook de toelating geven om het dossier in te kijken en om een kopie te laten nemen van de documenten die zich in het dossier bevinden." Het moet voor justitie perfect mogelijk zijn om met de burgers helder en verstaanbaar te communiceren. Dat is één van de vele kruiwagens die het vertrouwen in justitie langzaam maar zeker moeten terug brengen.

Ecoutez l'interview »