Nultolerantie bij elke flitspaal

le samedi 04 avril 2015 12:28 Het Laatste Nieuws

Snelheidsduivels krijgen nergens nog ademruimte. Uit een rondvraag van deze krant bleek onlangs dat één op de zes Vlaamse politiezones tot 11 km/u toleranter flitst dan wettelijk verplicht. Nu is het College Openbaar Ministerie met justitieminister Koen Geens overeengekomen om voortaan bij elke mobiele controle en flitspaal de nultolerantie toe te passen.

Omdat de resultaten van meettoestellen niet altijd waterdicht zijn, voerde het College enkele jaren geleden een wettelijk verplichte correctie in. Concreet moeten agenten de vastgestelde snelheid sowieso verminderen met 6 km/u op wegen waar je minder dan 100 km/u mag. Je wordt dus pas geflitst vanaf een gemeten snelheid van 97 km/u, op een baan waar officieel 90 is toegelaten. Op wegen waar je 100 km/u of sneller mag, is minimaal een correctie van 6% nodig.

Onze rondvraag begin februari wees echter uit dat heel wat politiezones door de lokale veiligheidsraad verplicht worden om bovenop de correctie ook nog een extra 'tolerantiemarge' in te stellen. Daar kan een chauffeur tot 101 km/u rijden waar maximaal 90 is toegelaten. Dat blijkt onder andere het geval in het Oost-Vlaamse Meetjesland en de Antwerpse Kempen. Vele automobilisten voelen zich ongelijk behandeld. Terecht, aldus justitieminister Koen Geens (CD&V). "Eerder deze week heeft hij daarom de kwestie besproken met het College Openbaar Ministerie", aldus woordvoerster Sieghild Lacoere. "Iedereen is akkoord om volledig uniform nultolerantie toe te passen - enkel de wettelijk verplichte correctie dus."

Scandinavisch voorbeeld

Geens is evenwel niet blind voor de grote werklast waaronder vele magistraten gebukt gaan. Dat was een van de redenen waarom de extra tolerantiemarges bestonden. Hij heeft het College beloofd die problematiek aan te pakken. Zo wil hij het betalingsbevel voor verkeersinbreuken vereenvoudigen, door bezwaren rechtstreeks naar de politierechtbanken te laten sturen. Verder wil hij ook dat rechters en griffiers niet meer moeten tussenkomen voor de inning van niet-betwiste facturen en wil hij meer inzetten op bemiddeling. "Bijvoorbeeld door de maximumduur van het zoeken naar een bemiddelde oplossing op te trekken van drie naar zes maanden", aldus Lacoere.

Mobiliteitsorganisatie Touring is alvast tevreden dat voortaan overal de nultolerantie geldt. "Op bepaalde banen gaf men simpelweg een vrijgeleide aan snelheidsmaniakken. Deze aanpak is correcter én veiliger", zegt woordvoerder Danny Smagghe. "Toch vinden wij dat op veel wegen momenteel géén geloofwaardige snelheidslimieten gelden. Wij vragen de overheden om meer testen uit te voeren, naar Scandinavisch voorbeeld. Zo moet men meten aan welke snelheid 85% van de weggebruikers zich houden, zónder ongevallen. Ligt die hoger dan de limiet, dan mag die best omhoog."