Naar een uniform vervolgingsbeleid voor roodrijders

le mercredi 08 avril 2015 18:22 De Standaard

'Een werklastvermindering moet de parketten toelaten om roodrijders uniform te vervolgen', klinkt het op het kabinet van Koen Geens. Hoe streng u bestraft wordt als u door het rood rijdt hangt af van de plaats waar u in de fout gaat. Dat blijkt uit cijfers van het Gentse advocatenkantoor Intolaw. 'Ook hiervoor willen we een uniform beleid, net als bij de flitsboetes', klinkt het op het kabinet van Justitieminister Koen Geens (CD&V).

Niet alle rode lichten in Vlaanderen schijnen even fel. Dat blijkt uit statistieken van het Gentse advocatenkantoor Intolaw, gebaseerd op vonnissen over roodrijden en een rondvraag bij de politieparketten. Dagelijks worden liefst 270 Belgen betrapt terwijl ze door het rood rijden, maar hoe streng ze bestraft worden, hangt af van de plaats waar ze in de fout zijn gegaan.

Wie bijvoorbeeld een rood licht in Antwerpen negeert komt weg met een boete, terwijl roodrijders in Dendermonde een rijverbod van gemiddeld 15 dagen krijgen. Met andere woorden: wie door het rood rijdt, weet niet wat hem te wachten staat.

Capaciteitsproblemen bij het parket

'Momenteel staat het de parketten inderdaad vrij om overtredingen op een andere manier te vervolgen', bevestigt Sieghild Lacoere, woordvoerster van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). 'Door capaciteitsproblemen hanteren magistraten soms verschillende marges voor vervolging. Maar we werken aan een werklastvermindering waardoor parketten de tijd zullen krijgen om effectief uniform de regels toe te passen.'

In een reactie bij de krant Het laatste nieuws zei mobiliteitsorganisatie Touring dat het niet te spreken was over de verschillen in vervolging, en dat die aanleiding zouden kunnen geven tot een procedure bij het Grondwettelijk Hof. Er zou namelijk sprake zijn van discriminatie op vlak van locatie. Dat vindt Lacoere te ver gaan. 'Er is een omzendbrief die de ruimte schept om het vervolgingsbeleid in bepaalde politiezones te laten afwijken, als daar gegronde redenen voor zijn. Een capaciteitsprobleem is zo'n reden.'

Net als bij flitsboetes

Maar misschien komt er binnenkort verandering in de situatie, weet Lacoere. 'Minister Geens is voorstander van een uniform vervolgingsbeleid, ook voor roodrijders. Hij zal dat ook bespreken op zijn volgende ontmoeting met het college van het Openbaar Ministerie.'

Op de vorige zitting – Geens komt eens per maand samen met het college – kwam de verschillende vervolgingsaanpak voor roodrijders nog niet ter sprake. Maar toen ging het wel over een vergelijkbaar dossier: de aanpak van flitsboetes. Uit onderzoek van Het laatste nieuws bleek dat één op de zes Vlaamse politiezones door de lokale veiligheidsraad verplicht werd om bovenop de wettelijke correctie ook nog een extra tolerantiemarge in te stellen. Zodat het er ook voor flitsboetes vanaf hangt waar iemand de overtreding begaat of hij al dan niet bestraft wordt.

'Eigenlijk gaat het inderdaad om exact dezelfde problematiek', zegt Lacoere. 'Ook de oplossing is gelijkaardig: de werklast van het parket verminderen. Daar staan al concrete maatregelen voor in het Justitieplan, zoals het invoeren van een betalingsbevel dat de administratieve keten voor de inning van boetes inkort, een nieuwe procedure voor niet-betwiste facturen, en extra inzet op bemiddeling in plaats van rechterlijke tussenkomsten. Dat moet het parket toelaten om tot een uniform vervolgingsbeleid te komen.'

In het geval van de flitsboetes leidde het alleszins tot een akkoord tussen Geens en de gerechtstop om voortaan overal een nultolerantie te hanteren. Wat er voor roodrijders in het verschiet ligt, valt nog af te wachten.