De week van Geens 20 - 26 april

le lundi 27 avril 2015 17:03 Week van Geens

Een week die volgt op een vakantieperiode doet altijd wat vreemd aan. Parlement en Regering moeten achterstand inhalen. Zo was het op woensdag al plenaire vergadering in het Parlement, waar dat normaal pas op donderdag het geval is. Bovendien werd daar het wetsontwerp inzake de griffierechten besproken en gestemd.

Donderdag bezochten we met een Belgische delegatie de Nederlandse Justitie, om daar de ervaring te leren kennen van de Raad voor de Rechtspraak en het verzelfstandigd Openbaar Ministerie. Wij reizen om te leren. Jonge mensen zullen verbaasd zijn het te horen, maar ook minder jonge mensen leren soms meer van een dag reizen, dan van een hele week lezen.

Vrijdag was het dan Regering. Geheel op schema werd het ontwerp van Programmawet goedgekeurd, met daarin alle maatregelen die tijdens de begrotingscontrole werden voorbereid. Later deze week volgt de Ministerraad die ons eerste potpourri-ontwerp zou moeten goedkeuren.

Uiteraard betekent een week die begint met 20 april dat 21 juni nog slechts 2 maanden verwijderd is. Zoals de trouwe lezers weten, is dat de datum van mijn Midzomerfeest in het kasteel van Horst. Alles is bijna in gereedheid, inzoverre dat u hierbij in primeur de voorkant van de uitnodiging vindt. De uitnodigingen vertrekken vandaag naar de drukker.


Week van Geens »