Minister Geens wil medische en fysieke eisen voor geslachtsregistratiewijziging schrappen

le jeudi 07 mai 2015 18:03 Zizo Magazine

Federaal minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in de Kamercommissie Justitie gezegd: "Ik ben van oordeel dat de medische en fysieke eisen voor geslachtsverandering moeten worden geschrapt."

In zijn beleidsverklaring gaf Geens al aan dat hij met staatssecretaris voor Gelijke Kansen Elke Sleurs (N-VA) de wet betreffende transseksualiteit van 2007 wil aanpassen in het licht van de internationale mensenrechtenverplichtingen.

De minister van Justitie gaf zijn diensten de opdracht om de wet betreffende de transseksualiteit te evalueren, vooral rond de voorwaarde dat de betrokkene niet meer in staat is om overeenkomstig het vroegere geslacht kinderen te verwekken, de zogenoemde ‘sterilisatie-eis’. Volgens Geens komen de medische en fysieke eisen die de wet uit 2007 vastlegde om juridisch van geslacht te veranderen op mensenrechtelijk vlak steeds meer onder druk te staan.

In april nam de Parlementaire Vergadering van de Raad van Europa nog een resolutie aan die de lidstaten van de Raad van Europa oproept om wettelijke regelingen voor geslachtsregistratie te stoelen op zelfbeschikking zonder leeftijdsbeperking of andere voorwaarden.

Çavaria tevreden met uitspraak

Çavaria reageert verheugd op de uitspraak van Koen Geens. “Hiermee wordt het juridische aspect van geslacht losgekoppeld van het medische traject. Medici moeten niet langer beslissen over de administratieve aangelegenheid. Medische behandelingen die onomkeerbare vruchtbaarheid beogen zijn dan niet langer nodig om je voornaam of geslacht te wijzigen bij de burgerlijke stand. Daarmee houdt de minister rekening met een van de vijf prioritaire eisen uit ons verkiezingsmemorandum”, looft çavaria-woordvoerder Jeroen Borghs. “Dit is een signaal waar de holebi- en transgendergemeenschap al lang op wacht. Nog nooit heeft een federaal minister van Justitie zich zo nadrukkelijk uitgesproken. We kijken uit naar de effectieve wijziging van de wet betreffende de transseksualiteit die in het directe vooruitzicht ligt. We vragen aan de Minister dat de wetswijziging ervoor zorgt dat transgenders geen problemen meer zullen ondervinden bij douanes, het zoeken van werk of zelfs het aanvragen van een bibliotheekkaart omdat je papieren nog niet zijn aangepast conform hoe je je identificeert of hoe je eruit ziet.”

Juridisch kader aanpassing wet betreffende de transseksualiteit

Koen Geens waarschuwt dat het geslacht nog steeds een element van de staat van de persoon uitmaakt, een juridisch feit waarmee rekening dient gehouden te worden. “Als dergelijk element is het geslacht in beginsel onbeschikbaar en onveranderbaar. Zoals in staten die reeds de medische en fysieke eisen hebben geschrapt uit hun wetgeving, moeten daartoe garanties in de wet ingeschreven worden", zei Koen Geens. Hij laat bovendien onderzoeken hoe de registratie, vaststelling en betwisting van de afstammingsbanden ten aanzien van een kind moeten georganiseerd worden in het licht van de mensenrechten. Hij wees ook op de vraag van de vermelding van het geslacht in de akten van de burgerlijke stand.

“Goed dat de minister rekening houdt met het volledige juridische kader dat nodig is voor de aanpassing van de wet”, reageert Jeroen Borghs. “De oplossingen zijn echter voor handen en we vertrouwen erop dat de bevoegde minister hiermee rekening zal houden en alle betrokkenen actoren hierover zal consulteren.”

Diversiteit in genderidentiteiten

Naast de afschaffing van de medische en fysieke eisen voor juridische geslachtsverandering, pleit çavaria dat de diversiteit in genderidentiteiten erkend wordt. De huidige geslachtsregistratie laat dit niet toe.

“Gendervariante personen moeten een derde optie of blanco optie kunnen aankruisen in hun geboorteakte. Een aanpassing van genderidentiteitsvermelding moet ook in alle landen worden erkend”, stelt de belangverdediger van holebi’s en transgenders in haar eisenplatform.