De Week van Geens 4 - 17 mei

le lundi 18 mai 2015 19:03 Week van Geens

De voorbije twee weken was ik veel onderweg om met de magistratuur en de advocatuur in dialoog te gaan. Ik probeer in elke ressortelijke hoofdplaats (Antwerpen, Bergen, Brussel, Gent en Luik) een bezoek aan de justitiegebouwen te combineren met lange dialoogmomenten. De dialoog verloopt meestal vlot, de kritiek is soms en terecht heftig, maar we proberen altijd eerlijk te blijven. De situatie op het terrein is niet steeds rooskleurig, noch wat de personele, noch wat de materiële infrastructuur betreft. Zoals ik al bij herhaling zei, de weg bergop is lang en steil, maar als we samen blijven, kunnen we veel meer.

Inmiddels werd het eerste potpourri-ontwerp goedgekeurd op de Ministerraad van 8 mei, en het is 'vertrokken' naar de Raad van State. Het gaat over het burgerlijk procesrecht, en probeert een aantal procedures, bv. die voor niet-betwiste facturen tussen ondernemingen te vereenvoudigen en te versnellen. Het tweede potpourri-ontwerp over strafrecht en strafprocesrecht wordt momenteel behandeld binnen de Regering.

De volgende weken kondigen zich druk aan, ook op bewegingsvlak: op 25 mei is er gezinsdag van de partij in Planckendael (www.bontebuurt.be) en op zaterdag 21 juni kan u naar mijn midzomerfeest komen in het kasteel van de Horst. Inschrijven en voor meer informatie kan u op mijn website terecht (www.koengeens.be/midzomerfeest).

Week van Geens »