De week van Geens 18 - 25 mei

le mardi 26 mai 2015 14:54 Week van Geens

In het leven zijn er soms momenten van tijdloosheid, tijdens welke de prikkels van het heden geen vat op je krijgen. De maand mei die begint met de dag van de arbeid en vervolgt met zijn resem aan kerkelijke feestdagen na Pasen is daar een uitnodiging toe. Die momenten zijn enkel heel waardevol als je ze ook opnieuw kan loslaten. Het Pinksterfeest als laatste in de rij wil mensen in de eigen taal laten vertellen aan andere mensen wat precies die tijdloze momenten hen aan ervaring, kennis en vreugde hebben bijgebracht. Immers, niet alleen rijkdom is er om te delen, ook kennis, ervaring en vreugde zijn van weinig tel als je ze niet deelt.

Juni wordt een drukke maand voor de politiek. In de lange spurt naar 21 juli zullen vele kapen moeten worden genomen. Voor Justitie zijn er twee belangrijke wetsontwerpen onderweg (één over het burgerlijk procesrecht, en één over strafrecht en strafvordering), maar ook de fiscale hervorming krijgt wellicht zijn beslag in de komende weken en maanden. ‘Fasten your seatbelt’? Neen, het is zaak in stilte te onderhandelen rond twee grote principes: enerzijds de verlaging van de lasten op arbeid, anderzijds een rechtvaardiger spreiding van de fiscaliteit. Iedereen wordt beter van een verstandige verzoening van die twee. Op hoop van zege.

Zoals ik al bij herhaling aankondigde, houden we op zondag 21 juni Midzomerfeest in het Kasteel van Horst in Holsbeek. De uitnodiging vindt u hieronder. Er waren nog meer redenen om te feesten de voorbije week. OHLeuven gaat opnieuw naar eerste klasse na zijn zondagse overwinning op Eupen, de intercommunale Haviland bestaat vijftig jaar (grote receptie in Asse afgelopen woensdag) en onze partij boert goed, zoals de recente opiniepeiling en het feest in Planckendael op Pinkstermaandag te kennen gaven.

Maar los van concrete redenen, is feesten een manier om tijd te maken voor elkaar, en beschikbaar te zijn voor anderen. De ministerpost van Justitie is zo opslorpend dat ik erg weinig tijd kan maken voor mensen buiten Justitie. Daarom hoop ik dat we samen even tijd kunnen maken op 21 juni, zodat we kunnen bijpraten.

Voor inschrijvingen en meer informatie kan u op mijn website terecht (www.koengeens.be/midzomerfeest).


Week van Geens »