Privéagenten bewaken mee Justitiepaleis

le lundi 01 juin 2015 08:05 De Standaard

Vandaag beginnen vier privé-beveiligingsagenten aan hun taak in het Brusselse Justitiepaleis. Het gaat om agenten van het bedrijf G4S. Zij zullen mee instaan voor het controleren van de scanners die nagaan of bezoekers aan het gerechtsgebouw geen gevaarlijke voorwerpen bij zich hebben. Zij komen niet in contact met de gedetineerden. 'Deze agenten werken nooit alleen en staan onder toezicht van de leiding van het Veiligheidskorps', zegt Sieghild Lacoere, woordvoerster van de minister van Justitie, Koen Geens (CD&V).

De privéagenten blijven op post tot het gerecht in juli op vakantieregime overschakelt.

Inmiddels wordt er gezocht naar een oplossing voor het aanhoudende personeelsprobleem bij het Veiligheidskorps, dat instaat voor de beveiliging van het gerechtsgebouw. Justitie gaat op zoek naar twintig nieuwe personeelsleden. Daarvoor is geld vrijgemaakt bij de jongste begrotingscontrole. Voor de rekrutering zal eerst naar de werfreserve gekeken worden. Komen daar niet voldoende geschikte of beschikbare kandidaten uit, dan wordt er ruimer gezocht.

De inzet van privéagenten werd noodzakelijk door een acuut personeelsprobleem bij het Veiligheidskorps vorige week. Op een moment dat er veel gevoelige processen liepen was er plots een grote groep mensen ziek gevallen. Daardoor bleef het Justitiepaleis vorige dinsdag noodgedwongen gesloten voor opgeroepen verdachten, burgerlijke partijen en publiek. Alleen magistraten, advocaten, tolken en juryleden konden binnen. Nadien moesten twee processen rond mensensmokkel uitgesteld worden.