Werkdruk bij justitie moet verminderen

le vendredi 05 juin 2015 09:09 De Morgen

Koen Geens (CD&V) heeft deze namiddag in het Brusselse Justitiepaleis zijn voorontwerp van de wet voor de hervorming van justitie voorgesteld aan diverse magistraten. De minister van Justitie benadrukte dat het belangrijk is dat de werkdruk bij justitie verminderd wordt.

De minister zei dat het belangrijk is dat justitie efficiënter kan werken. Geens gaf ook aan dat het belangrijk is dat het openbaar ministerie de mogelijkheid moet krijgen om zelf vast te stellen of het opportuun is of niet om een advies te geven in sommige burgerlijke rechtzaken. Voorts sprak hij over de mogelijkheid om een rechter niet langer tussenbeide te laten komen in bepaalde commerciële zaken tussen twee bedrijven, zoals bij betwistingen bij schuldvorderingen.

De Justitieminister bracht ook de mogelijkheid om alle misdrijven te correctionaliseren ter sprake. Hij verwees daarbij naar de grote kosten bij de hoven van assisen.

De magistraten van hun kant hadden tal van vragen voor de minister. Een aantal wees de minister op het gebrek aan personeel bij justitie, onder meer bij de griffiers.

Geens antwoordde daarop dat hij een inspanning heeft gedaan om bepaalde griffiers te benoemen in Brussel, "ondanks het feit dat ze niet geslaagd waren in het examen voor tweetaligheid".