De week van Geens 8 - 14 juni

le lundi 15 juin 2015 17:43 Week van Geens

Tijdens de Zevende Dag kon ik de mogelijkheid om de identiteitskaart van potentiële terroristen in te trekken becommentariëren, alsook het recent arrest van het Grondwettelijk Hof over dataretentie. Deze namiddag in Luxemburg verkreeg ik tijdens de informele lunch van de Europese Justitieraad de toezegging van alle Europese collega's, in het bijzonder van de nieuwe Luxemburgse voorzitter, om het probleem van de dataretentie nog dit jaar op de agenda van de Raad van Justitie te plaatsen.

Daarnaast ondervroeg Tim Pauwels me over de algemene toestand van Justitie. Ik sprak van veldhospitaalwerk, in het Engels battlefield emergency care: Justitie vraagt veel korte termijn remediëring aan problemen die niet zouden mogen zijn; dat is concreet, interesseert de publieke opinie, en we proberen daar zo goed mogelijk mee om te gaan. Analyseren en remediëren, maar zonder zelf op elke slak zout te leggen in de pers. Het grote verwijt van traagheid pareerde ik door te zeggen dat juristen, zoals artsen, vaak levens redden, met dezelfde passie, maar op een andere wijze. De arts moet dikwijls inzetten op - immer grondige - spoed om de zieke te genezen, een advocaat, parketmagistraat of een onderzoeksrechter wil zo goed mogelijk iemands onschuld of schuld bewezen zien, zodat er geen twijfel is en daar kan wat tijd mee gemoeid zijn, omdat de feiten voorbij zijn (anders dan voor ziekten). Elk gebrek of gaatje die het rechtssysteem biedt kan leiden tot therapeutische hardnekkigheid op juridisch vlak. Veel van die gebreken en gaatjes zijn het gevolg van vergissinkjes of vergissingen van de wetgever die worden in de verf gezet of geëxploiteerd door handige praktijkmensen, of het nu advocaten of magistraten zijn. Dus er moet aan het systeem worden gesleuteld en aan de loyale toepassing ervan. Dat doen we, met twee wetsontwerpen die nog voor de zomer in een eindfase zullen geraken en met twee wetsontwerpen na de zomer.

Hieronder kan u lezen dat het ontwerp met antiterrorisme maatregelen deze week naar het parlement is gezonden.

Ik werk ook ernstig aan de lange termijn. Deze week had ik belangrijke werkvergaderingen over het erfrecht en het insolventierecht, en voor, tijdens en na de vakantie zal het werkritme van deze grote vrachtwagens worden opgedreven. Ik sprak met onderzoeksrechters en parketmagistraten om het terrein voor te bereiden voor het Wetboek van Strafvordering. Ik ontving ook magistraten en gevangenisdirecteurs met punctuele problemen, zowel organisationeel als inhoudelijk.

Volgende week zondag is het eindelijk D-day, en houden we ons Midzomerfeest op het Kasteel van Horst in Holsbeek. Ik kom zeker, u toch ook? Wij verwachten u in elk geval, voor de wandeling, de fietstocht, het middagmaal, of de namiddageventen voor het hele gezin. Velen schreven zich al in.

Deed u dat nog niet, dan kan dat nog de hele week via mijn website www.koengeens.be/midzomerfeest.

Week van Geens »