Geens lanceert e-box bij justitie

le mercredi 17 juin 2015 09:53 Belga

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wil dit jaar met de e-box de elektronische communicatie binnen justitie verbeteren. De rechtbank van koophandel krijgt de eer om als uitvalsbasis voor de informatisering van justitie te dienen.

Over de informatisering van justitie is de voorbije jaren al veel inkt gevloeid. Minister Geens lichtte in de Kamercommissie Justitie zijn strategie toe.

Parlementsleden die vreesden dat een nieuwe minister een nieuw ICT-plan betekent, stelde hij meteen gerust. ‘We hebben vandaag een portfolio van meer dan 100 lopende projecten. We moeten dus prioriteiten stellen en de focus op de uitrol houden’, zei Geens.

Geens koos twee projecten die zijn strategische aanpak op gang moeten trekken. Een eerste slaat op de stap naar elektronische communicatie via de e-box. Het systeem valt het best te vergelijken met een postbus in het postkantoor en zou gelden voor alle instanties die onder de bevoegdheid van de minister van Justitie vallen, de advocaten, gerechtsdeurwaarders en notarissen.

De communicatie via de e-box krijgt de waarde van een aangetekende brief: er bestaat een bevestiging dat het document is aangekomen en wie het heeft verstuurd en ontvangen.

Besparing van 10 miljoen

Volgens de minister kan de introductie er binnen het jaar komen en zijn er onmiddellijk grote besparingen mogelijk. De opstartprijs ligt rond de 600.000 euro en de jaarlijkse kostprijs om en bij de 100.000 euro. Daartegenover staat een mogelijke besparing van zowat 10 miljoen euro per jaar. Het budget Justitie bevat immers 22 miljoen euro aan portkosten. Ook de werklastvermindering zou door de e-box aanzienlijk zijn.

De optimale oplossing is de e-box voor Geens nog niet. Maar het is wel snel inzetbaar en levert zowel besparingen op als snelheidswinst en efficiëntiewinst, aldus Geens, en het betekent vooral de start met de cultuur van het elektronisch communiceren. ‘Ik hoop dat de juridische wereld, die al vele jaren roept om elektronische communicatie, snel de overstap zal maken’.

Koophandel is vertrekbasis

Een tweede project houdt in dat de rechtbank van koophandel zal dienen als vertrekbasis voor de uitrol van de geïnformatiseerde rechtbank. Geens gelooft dat koophandel daarmee op twee jaar tijd zijn achterstand zal kunnen wegwerken en de werkdruk met 30 tot 40 procent zal kunnen verminderen.

Naast de e-box ligt de creatie van e-deposit (voor het elektronisch neerleggen van conclusies) in het verschiet, alsook Vaja (een elektronische databank van vonnissen en arresten) en verschillende andere tools.

Geens waarschuwde meteen ook dat de informatisering de problemen bij justitie niet zomaar zal oplossen. ICT dient in zijn visie als een hefboom, na een kerntakendebat en een optimalisering van de werkprocessen. Er moet eerst nagegaan worden welke procedures nog van deze tijd zijn, daarna volgt de informatisering.