Gouverneur en minister bezoeken Nieuwe Wandeling

le jeudi 18 juin 2015 10:23 Het Laatste Nieuws

Minister van Justitie Koen Geens en provinciegouverneur Jan Briers hebben gisterochtend een bezoek gebracht aan de Gentse gevangenis. Ze zaten samen met de gevangenisdirectie en hadden het ook over de rellen van eind april. "Die toonden aan dat er nood is aan een nieuw videobewakingssysteem", reageert minister Geens.

Zoals de wet bepaalt, gaat de gouverneur minstens één keer per jaar langs alle gevangenissen van de provincie. Eerder stonden de gevangenissen van Oudenaarde, Dendermonde en Beveren al op het programma. De minister en de gouverneur zaten gisteren in Gent aan tafel met korpschef Filip Rasschaert en de brandweerleiding, procureur des Konings Johan Sabbe en de vertegenwoordiger van het veiligheidskorps. Daarnaast was ook de arrondissementscommissaris, belast met de politionele veiligheid, en de directeur civiele veiligheid aanwezig.

Rellen

"We hebben gepraat over de overbevolking in de Belgische gevangenissen, een eventuele uitbreiding van het complex, de inzet van politiemensen en de drugproblematiek binnen de gevangenismuren", vertelt gouverneur Briers. "Wat ook aan bod kwam, waren de rellen die enkele weken geleden in de Nieuwe Wandeling ontstonden". "Die hebben aangetoond dat er nood is aan een nieuw videobewakingssysteem", zegt minister Geens. "Ik zal daarvoor een dossier indienen bij de Regie der Gebouwen. Wat me voor de rest is opgevallen, is dat Gent een modelgevangenis heeft. De Nieuwe Wandeling is niet zozeer een voorbeeld van hoe het moét, maar wel van hoe het kan. Het gebouw is oud, maar op een erg leefbare manier gerestaureerd. Wat wel een groot probleem blijft, is de overbevolking. Momenteel verblijven er 400 gedetineerden, terwijl er officieel slechts plaats is voor 299 gevangenen."

De precieze bevindingen en conclusies van het gesprek en het bezoek worden in een verslag gegoten en later overgemaakt aan het kabinet van de minister.