Geens houdt vast aan gevangenis van Haren

le vendredi 19 juin 2015 09:37 De Standaard

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) is niet van plan het project voor een gevangenis van 1.190 gedetineerden in Haren los te laten, zegt zijn woordvoerster Sieghild Lacoere. Donderdag liet de voorzitter van de Brusselse rechtbank van eerste aanleg Luc Hennart nog weten niet te willen zetelen in de rechtbank die deel moet uitmaken van het toekomstige gevangenisdorp.

De procedure voor de bouw van de gevangenis zit in een cruciale fase. De Brusselse minister-president Rudi Vervoort en zijn minister voor leefmilieu Céline Frémault moeten voor 26 juni respectievelijk een stedenbouwkundige en een milieuvergunning afleveren. Vorige week gaf de overlegcommissie van de gewestelijke administraties en de stad Brussel een gunstig advies voor de bouw van het volledige project, met een aanzienlijke reeks voorwaarden. Daarbij verzette het Gewest zich niet tegen de bouw van een arresthuis voor meer dan 600 gedetineerden, maar de stad in haar minderheidsadvies wel. Het arresthuis betreft de gedetineerden in voorlopige hechtenis en vormt een grote hinderpaal voor de advocaten en magistraten die betrokken zijn bij het gerechtelijk onderzoek.

‘We zijn tevreden dat de stad Brussel een gunstig advies heeft afgeleverd’, klinkt het bij het kabinet Geens, dat nog de vergunningen afwacht. ‘We zullen alle voorwaarden op hun haalbaarheid bestuderen, onder meer de vraag naar een compensatie in vastgoed of grond.’

Wat de omvang van de gevangenis betreft, wijst het kabinet erop dat de gevangenis uit verschillende kleinere entiteiten zal bestaan. ‘De minister is voorstander van een globale vermindering van het aantal gevangenen, maar ook zij hebben het recht in menswaardige omstandigheden te leven’, luidt het.

Jaarlijkse huurprijs

Ook de kostprijs van het project werd toegelicht. De federale regering kende in 2013 de bouw toe aan het Cafasso-consortium, dat onder meer bestaat uit de Belgische bouwgroep Denys, de beursgenoteerde Spaanse groep FCC Construcción en de Australische investeringsbank Macquarie Capital. Zij zouden samen 331 miljoen euro investeren in de bouw. De Regie der Gebouwen en de FOD Justitie betalen 25 jaar lang een terbeschikkingsstellingsvergoeding, en nemen dan de gevangenis gratis over van het consortium. Hervé Louveaux van de syndicale vereniging van magistraten (ASM) vroeg zich eerder op de dag af wat precies inbegrepen zit in de jaarlijkse huurprijs, waarvan de minister de kost eerder op 60 miljoen euro had geraamd. Lacoere: ‘De onderhandelingen lopen nog, maar de vergoeding zal tussen 50 en 60 miljoen euro bedragen. Daarin zit een investeringsvergoeding voor de financiering en de bouw ten laste van de Regie en een omvangrijke onderhoudsvergoeding, deels ten laste van de Regie en deels van Justitie. Tenslotte betaalt Justitie voor het tuinonderhoud, de afvalverwerking en de catering.’