Eerherstel voor topman gevangenissen

le mardi 23 juin 2015 07:53 De Standaard

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) behoudt zijn 'volste vertrouwen' in Hans Meurisse, de directeur-generaal van het Gevangeniswezen. De inspectie van Financiën had eerder dit jaar vragen over het financieel beheer bij de strafinrichtingen, maar uit een audit blijkt dat er geen onregelmatigheden zijn vastgesteld. Meurisse krijgt zijn handtekeningsbevoegdheid terug. Volgens Geens werd er bij de audit 'enkel gewezen op enkele aandachtspunten'. Meurisse heeft de minister verzekerd 'dat hij zal blijven toezien op de strikte toepassing van de wettelijke regels voor de openbare aanbestedingen en onkostennota's'.