Justitie dringt overbevolking gevangenissen eindelijk terug

le mercredi 24 juin 2015 09:37 Het Nieuwsblad

De overbevolking in de Belgische gevangenissen is voor het eerst fors gedaald. De hoofdredenen daarvoor zijn de sterke uitbreiding van het elektronisch toezicht en het aantal gevangenisplaatsen. Ook voor de geïnterneerden in de gevangenissen is er licht aan het einde van de tunnel.

Op een gemiddelde dag in 2014 zaten in onze gevangenissen nog steeds 11.587 gedetineerden. Dat is slechts een lichte daling in vergelijking met het jaar voordien, maar doordat tegelijk de capaciteit werd uitgebreid van 9.384 plaatsen naar 9.931 gaat het eindelijk de goede kant uit met de overbevolking: van 24 procent twee jaar geleden tot nog geen 17 procent vorig jaar.

'Vandaag ziet de situatie er zelfs nog veel beter uit', benadrukt minister van Justitie Koen Geens (CD&V). De capaciteit bedraagt ondertussen 10.108 en het aantal gedetineerden is gedaald tot 11.244.

Het is decennia geleden dat de overbevolking nog beperkt bleef tot die 11 procent. De sterke daling van het aantal ­gedetineerden tijdens het voorbije half jaar heeft vooral te maken met een strikter ­uitwijzingsbeleid van mensen zonder papieren die hier in de cel zaten. Terwijl in heel 2014 600 sans-papiers werden uitgewezen, waren dat er tijdens de eerste vier maanden van dit jaar alleen al meer dan 400.

Hans Meurisse, directeur­generaal van het Gevangeniswezen, prijst de automati­sering en de betere samenwerking met de Dienst Vreemdelingenzaken.

Geens heeft 10.000 gedetineerden als streefcijfer genomen. Hij wil de gemiddelde duur van voorlopige hechtenis, nog steeds goed voor een derde van het aantal gedetineerden, terugdringen en ook blijven inzetten op alternatieve straffen. Tussen 2013 en 2014 kwamen er 450 enkelbanden bij, een stijging van ongeveer 30 procent. Voorlopig blijven zeker nog tot eind 2016 Belgische gevangenen in Tilburg, maar Justitie bestudeert of dat na 2016 nog nodig zal zijn.

Een klein maar pijnlijk minpunt uit het jaarverslag van vorig jaar is dat er 18 gedetineerden zelfmoord pleegden. In 2013 waren dat er nog maar 14.

Goed nieuws is er wel voor de ongeveer duizend geïnterneerden, veroordeelde misdadigers die aan een psychische stoornis lijden. Tot voor kort konden slechts 200 van hen in een gespecialiseerde instelling verblijven, in het Waalse Paifve. Maar nu zijn er in het Forensisch Psychiatrisch Centrum (FPC) in Gent 264 plaatsen en is begin vorig jaar gestart met de bouw van het FPC in Antwerpen (182 geïnterneerden). Het einde van die werken is voorzien voor eind volgend jaar. 'Ook voor de paar honderd geïnterneerden die daarna nog geen plaats zullen hebben wordt naar een oplossing gezocht', zegt woordvoerder Laurent Sempot van het Gevangenis­wezen. 'Maar we kunnen in 2 à 3 jaar niet inhalen wat 30 jaar lang verkeerd is gelopen.'