Geens: misdaden nog maar uitzonderlijk voor volksjury

le vendredi 26 juin 2015 10:10 De Morgen

Misdaden zullen in de toekomst enkel nog uitzonderlijk door het hof van assisen worden behandeld. Het openbaar ministerie zal immers kunnen beslissen elke misdaad naar de correctionele rechtbank te verwijzen. Er gelden twee uitzonderingen: ernstige criminele feiten tegen politiemensen en misdaden waarbij minderjarigen betrokken zijn en de familie zich verzet tegen een correctionalisering.

De maatregel maakt deel uit van het wetsontwerp waarmee minister van Justitie Koen Geens (CD&V) wijzigingen aanbrengt in het strafrecht en de strafvordering. Die heeft tot doel de procedures terug te schroeven en efficiënter te maken. Minder procedures voor assisen betekent ook een besparing.

Levenslang

Om te kunnen correctionaliseren, is een verzachtende omstandigheid nodig, waardoor de straffen vaak iets lager uitvallen dan voor assisen. Daarom voert het wetsontwerp een nieuwe strafmaat in van 40 jaar voor wie bij correctionalisering een levenslange straf wordt opgelegd.