De week van Geens 13 - 27 juli

le lundi 27 juillet 2015 15:09 De week van Geens

De verzoening van solidariteit en discipline is het cement van elke samenleving.

De Eurozone is al een tijdje op zoek naar de juiste maat van verzoening: Griekenland moet discipline tonen om solidariteit te verdienen; de Eurozone moet solidariteit tonen om de Griekse discipline te verdienen. De vraag of het juiste evenwicht werd gevonden, zal worden beantwoord door de negociatie en uitvoering van het derde hulpprogramma voor Griekenland.

België is aan dezelfde verzoeningsnoodzaak van solidariteit en discipline onderworpen: arbeid moet ontlast worden om desolidarisering van werkgevers en werknemers te vermijden, andere fiscale bronnen moeten worden gedisciplineerd (eco, fraude, vermogen..) om aan nieuwe solidariteit te bouwen. De tax shift nacht van 22 op 23 juli is zeker niet even gewichtig als de Eurozonenacht van 12 op 13 juli. Maar ook op het federale Belgisch niveau, zullen uitvoering en toekomst uitwijzen of er een stabiel nieuw evenwicht gevonden werd.

Financiële markten en media verplichten politici tot steeds snellere besluitvorming, en maken een akkoord over de hoofdzaken tegen de opening van de markt- en perszalen quasi onvermijdelijk.

President Tusk en Premier Michel moeten forceren bij het ochtendgloren, het hoort bij de hedendaagse invulling van hun rol.

Zonder goede timing, is geen oplossing mogelijk. Timing is en zal altijd het kenmerk van de goede politicus blijven.

Maar vroeger was een staatsman degene die meteen een duurzame oplossing bereikte. Vandaag is een staatsman degene die een oplossing, eens bereikt, naderhand duurzaam maakt. Een goede timing staat met andere woorden garant voor tijdelijke roem, wie daarnaast voor duurzaamheid zorgt krijgt een plaats in de geschiedenisboeken.
Zalige en deugddoende vakantie aan alle lezers, en vooral aan alle medewerkers die nog harder werkten dan ik.

De week van Geens »