Geens wil nieuwe start voor coördinatiecomité tegen wapenhandel

le mardi 25 août 2015 00:42 Deredactie.be

Minister van Justitie Koen Geens wil het coördinatiecomité voor de strijd tegen illegale wapenhandel opnieuw in het leven roepen. Dat werd in 1999 opgericht, maar kwam na 2003 nooit meer samen.

Na de verijdelde aanslag op de Thalys komt België, en vooral Brussel, eens te meer in de internationale schijnwerpers als draaischijf van de illegale wapenhandel. Koen Geens wil daar dringend iets aan doen.

Zo moet het coördonitatiecomité tegen de illegale wapenhandel opnieuw in leven worden geroepen. Al in 2012 werd beslist een nieuw comité op te richten, maar het ontwerp van KB laat nog altijd op zich wachten. CD&V gaat ook een amendement op een eerder wetsvoorstel rond de bijzondere opsporingsmethodes indienen om bijvoorbeeld afluisteren mogelijk te maken in de strijd tegen illegale wapenhandel.

Daarnaast wil de minister de samenwerking binnen de Europese Unie opvoeren. België vraagt een betere controle van wapens aan de buitengrenzen van de Schengenzone, een uniforme regeling voor de desactivering van vuurwapens en een betere uitwisseling van informatie via Europol.

"Ik geloof niet dat de bewuste wapens oorspronkelijk uit België afkomstig zijn", zegt Geens. "Het gaat veeleer om een probleem buiten de Schengenzone."