Vrouwe Justitia heeft een verstandshuwelijk met mij gesloten

le mardi 01 septembre 2015 09:55 De Ochtend

"Ik loop zo hard ik kan en ik denk dat de magistraten dat wel weten". Dat zegt minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in een reactie op de waarschuwing van de rechters voor een diepe malaise bij Justitie. Geens zegt de scepsis te begrijpen, maar benadrukt dat Justitie saneren niet enkel een kwestie van geld alleen is. "Ik geloof dat budgettaire krapte een uitdaging is voor de minister en de magistratuur om de zaken efficiënter te doen lopen".

Dinsdag schiet niet alleen het nieuwe schooljaar, maar ook het nieuwe gerechtelijk jaar uit de startblokken. In de krant De Tijd trekt Jean-Louis Desmecht, de voorzitter van het College van Hoven en Rechtbanken, aan de alarmbel. De rechters hebben volgens hem nodig aan positieve signalen, zegt Desmecht. "He t enige concrete dat wij, rechters, tot nu hebben gezien, is dat we minder personeel en minder middelen krijgen. Zo'n toestand hebben we in een halve eeuw zeker niet meegemaakt".

In De Ochtend stelde Geens dat hij deze zomer niet alleen 444 vacatures heeft gepubliceerd, maar dat daar sinds de start van de legislatuur nog eens 300 bovenop kwamen en dat hij geen enkel tijdelijk contract niet heeft verlengd. Bovendien komen er deze maand nog voor 7,5 miljoen euro tijdelijke mandaten bij om het strafregister, de verbeurdverklaring en JustScan bij te werken. Geens voegt er nog aan toe dat het voor de overheid niet zo gemakkelijk is langdurig zieken te vervangen. Niettemin zullen dit najaar 300 tijdelijke contracten worden gesloten.

Geens herinnert er ook aan dat hij van bij de start van zijn mandaat heeft gezegd werk te zullen maken van werklastvermindering. Een eerste potpourriwet ligt intussen ter bespreking voor in de Kamercommissie, de tweede volgt eind september en Geens hoopt ook een derde nog voor het kerstreces gestemd te krijgen. "Ik heb de magistratuur alle suggesties gevraagd. Ik denk niet dat ze kunnen zeggen dat ik niet geluisterd heb naar alle mogelijkheden. Ik ben meestal heel erg meegegaan met wat zij dachten aan werklastvermindering te kunnen realiseren".

De minister stond in het Radio 1-programma nog stil bij de opvang van geïnterneerden in ons land. Volgend jaar opent een gespecialiseerd centrum de deuren in Antwerpen, goed voor 300 plaatsen, en daarnaast wil Geens nog één à twee grote centra openen - bestaande en nieuwe - in Vlaanderen en Wallonië. Dit jaar voorziet de CD&V'er nog twee kleine centra voor long stay - voor mensen die wellicht altijd geïnterneerd zullen blijven.

Ecoutez l'interview »