Ik heb mijn 83 kilo tot nu toe goed gebruikt

le mardi 08 septembre 2015 09:24 De Morgen

Verschillende rechters luiden deze week de alarmbel in de reeks 'Desmet op justitie' van De Morgen-journalist Yves Desmet. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) pareerde vanavond in 'De Afspraak' de kritiek: "Mijn spreuk is weinig beloven, alles geven. Het weinige dat ik beloofd heb, heb ik gedaan."

"Ik heb daarstraks heel wat mensen horen afdraaien over wat ministers van Justitie allemaal al aan hervormingen hebben beloofd. Mijn spreuk is weinig beloven, alles geven. Ik heb tot nu toe het weinige dat ik beloofd heb gedaan." Minister Geens zegt daarbij onder andere dat hij de besparingen bij justitie op één procent heeft kunnen houden, in plaats van vier procent, en dat hij 147 miljoen euro aan achterstand in betalingen heeft opgehaald.

Lineair besparen

Verschillende rechters luiden deze week de alarmbel in de reeks 'Desmet op justitie' van De Morgen-journalist Yves Desmet. Toch blijft de beslissing om lineair te besparen op alle departementen overeind. Of Geens niet genoeg gewicht heeft om zijn collega's te overtuigen dat dat een heel moeilijk verhaal is bij justitie? "Laat me alvast zeggen dat ik mijn 83 kilo tot nu toe goed heb gebruikt", antwoordt Geens, waarna hij zijn verwezelijkingen nogmaals opsomt.

"Ik probeer duidelijk te maken dat we niet lineair moeten besparen in de magistratuur als we voldoende solidair kunnen zijn." Met een nieuw wetsontwerp hoopt de minister in de toekomst niet de kaders, maar de budgetten te laten bepalen wie wat krijgt. "Er zijn plaatsen waar men te veel heeft, en er zijn plaatsen waar men te weinig heeft. Ik wil dat dat schuift en ik ga dat niet doen met kaders, maar met budgetten."

Reële noden

Vorige week zat Yves Desmet samen met rechter Hans De Waele in 'De Afspraak'. De Waele haalde aan dat minister Geens bij een bezoek aan de rechtbank koudweg had gezegd dat er niet voldoende geld is om het wettelijk kader in te vullen. "Dat is de uitvoerende macht die de wet naast zich neerlegt."

"De wettelijke kaders beantwoorden niet meer aan de werkelijkheid en de noden", pareert Geens. "Ik heb veertien bijkomende magistraten gevacateerd in Gent, omdat de noden dat verantwoorden. Maar we gaan in de toekomst niet meer de middelen toewijzen op basis van verouderde kaders, maar wel op basis van de reële noden."