'Geen geld, geen personeel? Dan laten we jonge criminelen vrij'

le mercredi 23 septembre 2015 10:53 De Morgen

Het dreigement kan tellen en het is de eerste keer dat jeugdrechters collectief jonge misdadigers zouden vrijlaten uit ontevredenheid met het personeelsbestand. "We zullen over twee weken niet langer dossiers behandelen van opgesloten minderjarigen. We kampen al maanden met een personeelsgebrek", klinkt het. "Sinds een klein jaar beschikt de 12de kamer van de jeugdrechtbank niet meer over een griffier, waardoor de rechter niet meer in staat is zijn zittingen te organiseren. De rechter heeft de advocaten, rechtzoekenden en het psychosociaal personeel gemeld dat geen enkele zaak kon worden behandeld."

De rechter van de 12de kamer legde de reden van zijn beslissing uit. "Zonder griffier kan de magistraat geen beslissing met een bevelschrift nemen. Als gevolg moet de gevangene worden vrijgelaten. De rechter kan zonder griffier ook niet beslissen of een kind het slachtoffer is van ernstige verwaarlozing of geweld."

7,5 miljoen euro

Minister Geens is niet te spreken. "Ik werk op korte én lange termijn aan oplossingen. Deze actie betreur ik ten zeerste. Voor alle rechtbanken in ons land worden budgetten en mensen vrijgemaakt waarmee ze hun organisatie kunnen versterken. De rechtbanken zijn echter wel zelf bevoegd voor de verdeling van die middelen. De selecties lopen om binnenkort voor heel het land 444 administratieve krachten aan te werven voor de rechtbanken, onder wie griffiers. In Brussel worden er 150 plaatsen opengesteld. Ruim 300 kandidaten hebben zich aangeboden. In afwachting van die benoemingen worden de dringendste noden gelenigd met tijdelijke contracten."

Geens besteedt 7,5 miljoen euro om de werklast op de rechtbanken en de parketten te verminderen. "Hiervan is momenteel nog 5 miljoen euro beschikbaar, maar we moeten vaststellen dat de Franstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel nog geen aanspraak gemaakt heeft op het geld", merkt de minister fijntjes op.

De Franstalige tak van de Brusselse rechtbank kreeg door de splitsing van het oude gerechtelijke arrondissement Brussel al meer volk. Het kader wordt nu helemaal ingevuld. Tegen eind november zal het kader van de griffiers, goed voor 134 voltijdse banen, ook effectief 127 griffiers tellen. Dat is een onderbezetting van amper 5 procent. De rechtbank krijgt er ook nog eens 10 justitieassistenten bij. Zeven griffiers van de Nederlandstalige afdeling werden eerder al overgeheveld naar de Franstalige rechtbank.

(JM)