Onze opinie

le mercredi 23 septembre 2015 10:46 Het Laatste Nieuws - Editoriaal

Jonge criminelen vrijlaten uit protest tegen een tekort aan rechtbankpersoneel. Dat is wat de Franstalige jeugdrechters in Brussel vanaf 15 oktober zullen doen. Systematisch, hun besluit staat vast. Even concreet: dossiers tegen kereltjes van het kaliber van de moordenaars van pakweg Joe Van Holsbeeck zullen over twee weken niet meer behandeld worden door de jeugdmagistraten. Minderjarige verkrachters bij Brusselse straatbendes? Allemaal naar huis. Of is het dreigement alleen maar om te lachen? Neen, zo klinkt het binnenskamers, ze menen het.

Die rechters, die zich doorgaans zo graag boven het volkse gewoel verheven achten, duiken met hun actie nu zelf onder het niveau van mensen die ze anders de les moeten spellen. In feite is het bewuste obstructie van de rechtsgang en schuldig verzuim. Dat zijn misdrijven, gepleegd in de hoedanigheid van ambtenaar. Verzwarende omstandigheid. Toch vinden de jeugdrechters het stakingsmiddel geoorloofd, omdat ze al maanden kampen met een gebrek aan griffiers.

Een jeugdmagistrate in Brussel heeft haar winkel intussen al gesloten. Wegens even geen griffier. Welke regel of wetje bepaalt dat een jeugdrechter per se een griffier nodig heeft om bevelschriften af te leveren? Het zal zeker bestaan, maar wie wíl het nog weten? Het is in elk geval een achterhaalde wet. Uit het tijdperk van de ganzenveer, de postkoets, de mandenvlechter en de klompenmaker. Natuurlijk hebben magistraten recht op griffiers die gerechtelijke dossiers beheren, maar het geschreeuw van de Brusselse magistraten is nergens voor nodig. Van de 134 posten zijn er tegen eind november 127 ingevuld. Dat is een onderbezetting van 5 procent. En dus geen reden om de rechtsgang te saboteren.

Justitieminister Koen Geens belooft zelfs een invulling van 100 procent van het kader bij de Brusselse rechtbank, waar 150 plaatsen worden opgesteld. Er werd ook een budget van 7,5 miljoen euro vrijgemaakt om voor heel het land de werklast zo spoedig mogelijk te verminderen bij de rechtbanken en de parketten. Het kan moeilijk gezegd worden dat de excellentie geen oog heeft voor de tekorten en er niets aan doet, maar de Franstalige Brusselse justitie moet hem niet. Er is nog 5 miljoen euro beschikbaar voor meer personeel, maar de roepers in toga doen er kennelijk geen beroep op. En als er nieuwe griffiers komen, dan zullen ze niet worden opgeleid, foeteren ze. Omdat de oudere het te druk hebben. En zijn het de jeugdrechters niet, dan leggen veiligheidsmensen in het justitiepaleis het werk neer. Geen proces tegen terroristen omdat de verdachten niet in de rechtbank raken. 'Alors, c'est quoi ce bordel'?

In elk normaal bedrijf zouden medewerkers met een dergelijke attitude worden buitengezet. Wegens werkweigering en/of zware beroepsfouten. Het pijnlijke is dat de minister van Justitie niet echt kán ingrijpen en in Brussel zou hij dat moeten kunnen.

JOSE MASSCHELIN