Geens wil websites met kinderporno sneller weg

le jeudi 15 octobre 2015 10:34 De Morgen online

Justitieminister Koen Geens heeft het College van procureurs-generaal gevraagd voorstellen te doen om de procedure om websites met kinderpornografisch materiaal van het internet te halen sneller te laten verlopen. Dat blijkt uit het antwoord van de minister op een schriftelijke vraag van Karin Temmerman (sp.a).

De beslissing tot blokkering van websites met pedopornografisch materiaal die zich op Belgische servers bevinden dient bij toepassing van artikel 39bis van het Wetboek van Strafvordering te worden genomen door een daartoe bevoegde magistraat. Het gaat hierbij om individuele vorderingen in het kader van dossiers waarvoor een opsporings- of gerechtelijk onderzoek werd ingesteld.

"Ik heb het College van procureurs-generaal gevraagd om deze procedure te onderzoeken en voorstellen te doen om deze te kunnen versnellen zodat websites met kinderpornografisch materiaal binnen een realistisch tijdsbestek ontoegankelijk kunnen worden gemaakt", zegt Geens. Hij wijst er echter op dat de strafbare inhoud soms slechts enkele uren op een bepaalde plaats op internet wordt aangeboden waardoor zelfs een gerechtelijke vordering binnen de 24 uur te laat komt.

"Het is en blijft echter belangrijk dat alle wettelijke voorwaarden en vereisten van toezicht op het internet gerespecteerd worden, ook om censuur of willekeur te vermijden. Elke politionele en gerechtelijke actie moet aldus zijn opdrachten vervullen binnen de stringente wettelijke procedures", benadrukt de Justitieminister.