Geradicaliseerde gevangenen naar aparte afdeling in Hasselt

le jeudi 22 octobre 2015 10:58 Het Belang van Limburg

HASSELT Nog dit jaar komt er in de gevangenis van Hasselt een gespecialiseerde afdeling voor geradicaliseerde gedetineerden. Er is plaats voor maximum 20 gevangenen. Bedoeling is om de invloed van deze mannen op andere gedetineerden te verminderen en te voorkomen dat de radicalisering zich uitbreidt. De oprichting van de afdeling houdt niet in dat - in tegenstelling tot vroegere speculaties - de vrouwenafdeling verdwijnt.

De oprichting van de gespecialiseerde afdelingen - naast Hasselt komt er ook een in Ittre - kadert in het 'Actieplan aanpak radicalisering in de gevangenis' van justitieminister Koen Geens (CD&V). De doelgroep bestaat uit "gedetineerden die een ernstig risico vormen op het vlak van radicalisering en/of die zich engageren in een gewapende strijd vanuit ideologische motieven". Door een aangepast regime is het de bedoeling om de radicalisering bij de betrokkenen op een positieve manier te beïnvloeden. "Uitgangspunt is een terugkeer naar een normale afdeling of een normalisering van het regime van de betrokkenen na te streven," klinkt het. "Het regime op deze afdelingen zal zo uitgebouwd worden dat langdurige en systematische contacten met andere gedetineerden vermeden worden. Toch moet het regime aansluiten bij de normale regimes in de gevangenis en aanzetten tot een positieve ontwikkeling van wie er verblijft."

Opleiding

De regionale directie bepaalt welke gedetineerden in de gespecialiseerde afdeling worden geplaatst, na advies van de psd (psychosociale dienst) en de lokale directie. Voor de advisering worden teams opgericht die een doorgedreven opleiding krijgen. Die opleiding is ook voorzien voor de cipiers en ploegchefs. "Daarvoor worden medewerkers gezocht die een sterk observerend vermogen hebben, communicatief en stressbestendig zijn, en kennis willen verwerven over de gedachtewereld van de gedetineerden," luidt het. Voor de opleiding worden een dertigtal mensen gezocht. De oprichting van de gespecialiseerde afdeling betekent niet dat de vrouwenafdeling zal vertrekken of dat de drugsvrije afdeling wordt opgedoekt.

Nancy VANDEBROEK