Geradicaliseerde gevangenen naar Hasselt

le vendredi 23 octobre 2015 10:01 Het Laatste Nieuws

In de gevangenis van Hasselt komt er ten laatste begin volgend jaar een gespecialiseerde afdeling waar maximum twintig geradicaliseerde gevangenen zullen ondergebracht worden. "We zijn nu aan het bekijken waar we die afdeling het best integreren en hoe we het aangepaste regime kunnen uitwerken", zegt directeur Bert Vermeulen.

De oprichting van de gespecialiseerde afdeling voor geradicaliseerde gevangenen kadert in het 'Actieplan aanpak radicalisering in de gevangenis' van minister van Justitie Koen Geens (CD&V). "De Nederlandstalige gedetineerden zullen in Hasselt terechtkomen, de Franstaligen zullen naar een afdeling in het Waals-Brabantse Itter gestuurd worden", weet Vermeulen. "Het is de bedoeling om de invloed van de extremistische gevangenen op de andere gevangenen te neutraliseren. Zo willen we vermijden dat de radicalisering verder uitbreidt."

Volgens het kabinet van de minister komen de nieuwe afdeling gevangenen in aanmerking die een ernstig risico vormen op het vlak van radicalisering of gedetineerden die zich engageren in een gewapende strijd vanuit ideologische motieven. "Gedetineerden die er een radicaal gedachtegoed op na houden, zullen niet meteen naar Hasselt of Itter overgebracht worden", benadrukt de woordvoerster van minister Geens. "Pas wanneer therapeuten of consulenten de gedetineerden niet op andere gedachten kunnen brengen, worden ze overgeplaatst. Zowel Hasselt als Itter zal twintig van deze gevangenen kunnen opvangen waar langdurige en systematische contacten met andere gedetineerden worden vermeden."

De afdelingen in Hasselt of Itter zullen geen gevangenen huisvesten die een veiligheidsrisico inhouden. "Geradicaliseerd staat niet meteen gelijk aan agressief", klinkt het bij het kabinet-Geens. Daarom verdwijnt ook de gevangenis van Brugge niet helemaal uit beeld. "Omdat Brugge over een hoogbeveiligde afdeling beschikt, kunnen geradicaliseerde gevangenen, die zich ook nog eens agressief gedragen, naar die gevangenis overgeplaatst worden."

Dertig cipiers

Hoe de gevangenis de nieuwe afdeling in praktijk zal organiseren, is nog niet helemaal duidelijk. "Concreet kan ik er nog niets over zeggen", vertelt directeur Bert Vermeulen. "We zijn nu volop aan het bekijken hoe we de afdeling in onze gevangenis kunnen integreren. We zijn aan het afwegen in welke vleugel die afdeling het beste komt. Daarnaast onderzoeken we hoe we het aangepast regime het best organiseren. Concreet is er nog niets beslist, maar we zitten wel met een deadline die er snel aankomt. Ten laatste begin volgend jaar moet de afdeling operationeel zijn."

Voor de nieuwe afdeling is ook speciaal opgeleid personeel nodig. Zo'n dertigtal cipiers zullen er aan de slag gaan. "De medewerkers zullen communicatief en stressbestendig moeten zijn", legt Vermeulen uit. "Ze moeten een observerend vermogen hebben en kennis willen verwerven over de gedachtewereld van de gevangene. Woensdagnamiddag hebben we een oproep gelanceerd bij het eigen personeel, indien nodig zoeken we ook extern. De kandidaten zullen een doorgedreven opleiding krijgen."

JIMMY DE SCHRIJVER