Huiselijk geweld strikter opgevolgd

le mercredi 28 octobre 2015 10:10 De Standaard

Politie en parket moeten meer aandacht hebben voor de kinderen in dossiers van huiselijk geweld. De verdachte zal ook vaker een huisverbod krijgen.

Van onze redacteur Nikolas Vanhecke

BrusselMeer dan 51.000 meldingen van intrafamiliaal geweld kreeg de politie vorig jaar binnen, waaronder 39.668 over partnergeweld.

Binnenkort krijgen politie en gerecht voor het eerst specifieke regels opgelegd voor de omgang met kinderen in gevallen van huiselijk geweld.

Voor de politie wordt het belangrijk om in hun proces-verbaal duidelijk te vermelden hoeveel kinderen er in het gezin wonen, of ze aanwezig waren toen het geweld zich afspeelde, en welk effect dat op hen had. Als het kind zelf slachtoffer is, moet daarvoor een aparte aangifte worden gemaakt.

Dat staat in een nieuwe rondzendbrief die minister van Justitie Koen Geens (CD&V) opstelde en die eerstdaags vertrekt.

Jeugdparket

De correctionele parketten, die het proces-verbaal over het huiselijk geweld krijgen en beslissen wat ze ermee doen, moeten afspreken met het jeugdparket. Dat jeugdparket zal de kinderen onder meer registreren als 'minderjarige in een verontrustende situatie'.

Die extra aandacht voor de kinderen moet er samen met andere afspraken toe leiden dat partnergeweld sneller wordt opgespoord.

Zo is er ook beslist dat het sjabloon voor de aangifte uit de vorige rondzendbrief (die dateert van 2006) wordt vervangen voor een controlelijst. Daardoor wordt geen enkel aspect van de aangifte (letsels, psychologische toestand, bedreigingen) over het hoofd gezien, waardoor een misdrijf duidelijker kan worden vastgesteld.

'Partnergeweld heeft geen plaats in deze samenleving', vindt Geens. 'Met de herziening van de richtlijnen wil ik de aanpak van dit misdrijf versterken.'

Amper huisverbod

In de richtlijnen staat voor het eerst ook een duidelijke verwijzing naar het huisverbod. Die maatregel is mogelijk sinds 2012 en moest ertoe leiden dat de slachtoffers van het geweld niet noodgedwongen de woning moesten verlaten. Maar het huisverbod wordt amper opgelegd: 32 keer in 2013, en 33 keer vorig jaar. Door die mogelijkheid nu op te nemen in de lijst met voorgestelde maatregelen verwacht Geens dat ze meer wordt toegepast. De procureurs-generaal bereiden intussen een evaluatie van de wet op het huisverbod voor.

Nikolas Vanhecke