Verkrachte vrouwen krijgen meer steun

le mardi 17 novembre 2015 10:40 De Morgen


Ook op andere manieren wil de minister de toegang tot financiële hulp voor slachtoffers vereenvoudigen. Zo werkt hij aan een elektronische procedure om dossiers in te dienen. Dat verlaagt de drempel voor slachtoffers en zorgt bovendien voor een efficiëntere werking van het fonds.

Nog een nieuwigheid is dat niet enkel slachtoffers zelf aanspraak kunnen maken op hulp uit het slachtofferfonds. Ook familieleden of huisgenoten die worden geconfronteerd met de gevolgen van een gewelddaad zullen voortaan bij dat fonds kunnen aankloppen.

Groen-Kamerlid Sefaan Van Hecke reageert positief op de beleidsnota van Geens. "Nu moet je een heel dossier samenstellen, en heel wat bijlagen invullen. Alle initiatieven om dat soepeler te laten verlopen, juich ik toe. Dat justitie nu ook wil meestappen in de 21ste eeuw, is uiteindelijk ook maar evident."


In de loop van 2016

De wetswijziging komt er na de bevindingen van de bijzondere commissie Seksueel Misbruik en de Europese richtlijn over de rechten van de slachtoffers. Geens legt zijn voorstel in de loop van 2016 voor aan de ministerraad. Behalve een eenvoudiger toegang tot het fonds wil hij slachtoffers ook meer financiële steun bieden. In de toekomst zou het fonds ook tussenkomen in de gerechtskosten, wat vandaag niet het geval is.

Daarnaast verhoogt Geens het maximumbedrag voor slachtoffers die door zeer zware gewelddaden invalide geworden zijn. Ook andere vergoedingen, onder meer begrafeniskosten, worden in bepaalde gevallen opgetrokken.

De Vrouwenraad is al langer vragende partij voor hogere vergoedingen voor slachtoffers en juicht de wetswijziging dus toe. "Meer slachtoffers zullen klacht indienen en een procedure starten omdat het financieel haalbaarder zal worden", reageert Herlindis Moestermans. "Ook het feit dat minister Maggie De Block (Open Vld, DB) psychologische hulpverlening in de toekomst beter wil terugbetalen via de ziekteverzekering, zal een pluspunt zijn."

Veel slachtoffers hebben nog lang na de feiten psychologische hulp nodig. "Voor slachtoffers is het nu vaak een bijzonder moeilijke weg. Het kan maanden, soms jaren duren", weet Van Hecke, die als advocaat ook enkele zedendossiers onder zijn hoede nam. "We gaan de teksten uiteraard eerst grondig analyseren als die in het parlement worden ingediend, maar de idee achter deze wetswijziging vind ik alvast zeer positief", besluit Van Hecke.

DIETER BAUWENS