De onmiddellijke dreiging voor een aanslag is weg

le vendredi 27 novembre 2015 08:46 De Ochtend

Heel onverwacht is het terreurdreigingsniveau in Brussel gezakt van 4 naar 3. Concreet wil dat zeggen dat de kans op een aanslag niet meer "zeer ernstig" is, maar "gewoon ernstig". De verlaging volgt op een beslissing van het OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse. Hoe komt dat?

"We mogen niet denken dat de dreiging weg is, maar ze is niet meer onmiddellijk", zegt minister van Justitie Koen Geens.

De onmiddellijke dreiging is dus weg. Maar toch is Salah Abdeslam nog steeds niet gevat. Volgens Geens neemt de regering zulke beslissingen enkel omdat OCAD het dreigingsniveau constant evalueert en aanpast.

We brengen het dreigingsniveau te gemakkelijk in verband met de stand van het gerechtelijk onderzoek, terwijl dat maar één van de elementen is.

Het dreigingsniveau is dan wel gezakt naar 3, maar veel meer wordt daar niet over gezegd. Terwijl er bij de verhoging naar niveau 4 wél werd gecommuniceerd. "Een verhoging naar niveau 4 vergt een grote staat van alertheid. Twee dagen de scholen sluiten bijvoorbeeld, dat is geen evidente zaak. Daarom wilde de regering daar helderder over communiceren."

Op die communicatie kwam nochtans veel kritiek. Minister Geens vindt dat dat de premier en de ministers wél een zeer verdienstelijke poging hebben gedaan om goed te communiceren. Dat het buitenland met de vinger naar België wijst, is volgens Geens niet correct:

Als er bij de internationale communicatie iets fout is gelopen, is dat helemaal niet de fout van België.

Maar, zo zegt hij ook, "Het is normaal dat men zoekt naar schuldigen, waar het mis zou gelopen zijn. België zou dat ook doen. Maar ik denk werkelijk niet dat wij daar schuldig aan zijn."

Wat betekent niveau 3 nu dan concreet? De grote samenscholingen en publieke plaatsen blijven doelwitten, denkt OCAD. In die buurt zou de dreiging zich kunnen realiseren. "Evenementen worden daarom nog steeds geval per geval georganiseerd", besluit Geens.

Beluister het fragment »