De week van Geens 30 november - 6 december

le lundi 07 décembre 2015 18:07 De week van Geens

Een week die met Sinterklaas eindigt, is een week vol verwachting, ondanks de moeilijke tijden waarin we laveren. Moed houden en het schip op koers houden is een evidentie als je de komst van een man verwacht die al eeuwen consistent hetzelfde doet: het hart van kinderen sneller doen kloppen en de ouders van die kinderen aansporen tot creatieve soberheid en fijne verrassing.


Ikzelf bracht een groot stuk van de week in het Parlement door, voor de beleidsverklaring Justitie, de parlementaire vragen beantwoorden, maar ook voor het debat over de terreurdreiging.


Daarnaast hield ik deze week een zestal voordrachten over diverse onderwerpen, met altijd opnieuw twee doelstellingen: mensen informeren, en draagvlak zoeken voor de broodnodige hervormingen.


Na de Europese Raad op donderdag was er een belangrijke kern van de Regering op vrijdag waar ik een aantal belangrijke anti-terreurmaatregelen voor mijn rekening nam: een dynamische databank die de gegevensuitwisseling tussen inlichtingen-, politie- en gerechtelijke diensten zal schragen, de mogelijkheid om huiszoeking te doen tussen 21u ’s avonds en 5u ‘s morgens voor terroristische en zware misdrijven, en de mogelijkheid om de telefoontap in te zetten tegen wapenhandel. Ook de anonimiteit van de telefoonkaarten wordt opgeheven, een maatregel waar ik sedert lang op aandrong. In het justitieplan had ik al aangedrongen op een aanhoudingsmogelijkheid in de politiecel in bepaalde gevallen van 72u ipv 24u, om niet nodeloos tot voorlopige hechtenis in de gevangeniscel over te gaan, bij gebrek aan voldoende tijd. Wellicht komt het tot een grondwetsherziening daarvoor. Lees De week van Geens »