Geens wil misbruik uit pro-Deosysteem

le vendredi 18 décembre 2015 11:10 De Morgen

Wie in een dure auto om een pro-Deoadvocaat komt vragen, maakt binnenkort minder kans om die te krijgen, zelfs al heeft hij er volgens zijn lage inkomen recht op. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) legt vandaag immers een grote hervorming van het pro-Deosysteem op de regeringstafel.

Die is volgens hem nodig "om de toekomst ervan veilig te stellen". In de hervorming wordt scherper op misbruiken toegezien.

Betere vergoeding

Alleenstaanden die 953 euro netto per maand verdienen, maken nu sowieso aanspraak op een gratis advocaat. Voor een koppel ligt de grens op een kleine 1.560 euro. In 2013-2014 trad zo nog in 212.000 dossiers een pro-Deoadvocaat op. Maar Geens wil verder kijken dan het inkomen en een onderzoek laten doen naar álle bestaansmiddelen, zoals de woning en het spaargeld.

Ook de advocaten die pro Deo werken, wil hij scherper in de gaten houden. Zo kan een advocaat die misbruik maakt van het systeem geschorst worden of op een lijst worden gezet. In dat laatste geval mag hij alleen nog onder bepaalde voorwaarden pro Deo werken.

In ruil krijgen pro-Deoadvocaten wél een betere vergoeding en zullen Belgen vaker een beroep op hen kunnen doen. Raadsmannen worden in het systeem vergoed op basis van punten, bij een asieldossier zijn dat er 15. Nu krijgt een advocaat 24,76 euro per punt, dat verhoogt naar 25,76 euro.

Geld halen bij fraudeurs

Bovendien heeft vanaf november 2016 elke rechthebbende in een strafzaak recht op een advocaat bij elk verhoor, en niet enkel meer bij het eerste. Het aantal pro-Deoprestaties zal zo met 200.000 de hoogte in gaan. Daarnaast zullen illegalen ook onder meer in echtscheidings- en voogdijzaken een gratis advocaat kunnen krijgen.

Het budget voor het pro-Deosysteem zal dan ook serieus stijgen: van 71 miljoen nu tot zeker 100 miljoen. Die 30 miljoen wil Geens halen bij fraudeurs. Bovenop hun boete zullen die een extra bedrag moeten betalen voor een pro-Deofonds.

KST