Hervorming pro Deo-systeem goedgekeurd

le samedi 19 décembre 2015 14:09 De Morgen

Het budget voor pro Deo bedraagt 71 miljoen euro. Dat is bijna vier keer minder dan in Nederland. Om een 'correcte vergoeding' van advocaten te verzekeren en die op te trekken tot het niveau van de voorbije jaren, gaat het budget dit jaar nog met 3 miljoen euro omhoog. Bedoeling is het de komende jaren duurzaam en stapsgewijs op te krikken.

Daarom zal de meerderheid in het parlement een wetsvoorstel indienen met als doel een fonds in het leven te roepen dat wordt gespijsd met heffingen op penale boetes, zoals in fraudedossiers.

Minister Geens wil het systeem ook rechtvaardiger maken door ervoor te zorgen dat wie het nodig heeft, er effectief een beroep op kan doen, maar door tegelijkertijd mensen die voldoende middelen hebben, uit te sluiten. Bij de controle van de bestaansmiddelen van de aanvrager zal daarom rekening worden gehouden met inkomsten uit arbeid, roerende goederen en spaargelden.

Wie gebruik maakt van het systeem, zal een 'bescheiden bijdrage' worden gevraagd. Het gaat om maximaal 50 euro.

BELGA