Bonden gevangenissen bereiken akkoord met minister

le mardi 22 décembre 2015 10:03 De Redactie


De staking bij de cipiers lijkt van de baan te zijn. De bonden hebben gisteren een akkoord gesloten met minister van Justitie Koen Geens (CD&V). Ze roepen in afwachting van de goedkeuring door de achterban op om niet meer te staken.

De socialistische en christelijke vakbond staakten vrijdag tegen de geplande besparingen, het personeelstekort in de gevangenissen en de pensioenregeling voor de cipiers. Enkel de socialistische bond ACOD ging deze week door met staken.

Gisteren werden met de minister van Justitie afspraken gemaakt over onder meer flexibiliteitspremies en extra personeel. De ACOD is tevreden over het overleg en zal zijn achterban oproepen om verdere acties in de eindejaarsperiode op te schorten.

"Onze stakingsaanzegging maakte gewag van vier punten. Ze zijn alle vier positief behandeld in het protocolakkoord", reageerde Gino Hoppe van de ACOD achteraf.

Auteur: Freek Willems