Komt fiscaal voordeel rechtsbijstand er?

le mercredi 30 décembre 2015 10:06 VTM - online

Komt fiscaal voordeel rechtsbijstand er?

Om de rechtsbijstandsverzekering te promoten, wil minister van Justitie Koen Geens (CD&V) een belastingvermindering toekennen als een gezin een premie betaalt. Dat schrijft De Tijd woensdag.

Geens wil bij de mensen belangstelling wekken voor een globale rechtsbijstandverzekering. Hebt u zo'n verzekering en geraakt u verwikkeld in een gerechtelijke procedure, dan zal de verzekeraar de proceskosten, de expertisekosten en de erelonen van de advocaten betalen. Mensen laten zich dan niet afschrikken, wat de toegang tot justitie bevordert.

Geens heeft concrete voorstellen op tafel gelegd om de globale rechtsbijstandsverzekering uit te breiden. Zo stelt de minister voor om gezinnen een belastingvermindering toe te kennen als ze een premie voor de rechtsbijstandsverzekering betalen.

Een ander voorstel zal in kringen van advocaten stof doen opwaaien. Zo heeft Geens de advocaten gevraagd of het mogelijk is vaste tarieven te bepalen voor gerechtelijke procedures zoals een echtscheiding. Vaste barema's moeten het ook voor de verzekeringsmaatschappijen mogelijk maken de risico's in te schatten en de premies te bepalen. Ondertussen hebben de advocaten, zowel de Nederlandstalige als de Franstalige, werkgroepen opgericht om de voorstellen van Geens te bestuderen.