Geens werft extra voogden voor minderjarige vreemdelingen aan

le jeudi 14 janvier 2016 10:38 Metro

Brussel Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) zet zeventig extra voogden in om zich te ontfermen over de niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. De voorbije maanden is dat aantal fors toegenomen door de grote toestroom van asielzoekers. In totaal vroegen vorig jaar ruim 3.000 minderjarigen asiel in ons land. Midden 2015 waren er bij de dienst Voogdij van de FOD Justitie 136 Nederlandstalige en 105 Franstalige voogden aan de slag. Momenteel volgen 46 Nederlandstalige en 25 Franstalige nieuwe voogden een vijfdaagse opleiding, waardoor ze op zeer korte termijn kunnen ingeschakeld worden. Daarnaast zijn nog eens 70 sollicitatiegesprekken voorzien.