Commissie moet onderhoudsbijdrage voor kinderen objectiveren

le vendredi 15 janvier 2016 18:05 Metro online

Een speciale commissie, die vrijdag boven de doopvont werd gehouden, moet voortaan de onderhoudsgelden voor kinderen objectiveren. Momenteel heeft een rechter weinig houvast bij het inschatten van die bedragen, waardoor die nogal kunnen verschillen per rechtsgebied. Door de bijdragen op één lijn te trekken, zouden die verschillen niet meer zo groot mogen zijn. “Een echtscheiding is voor alle betrokkenen, ouders en kinderen, een belastende procedure. Het objectiveren van de onderhoudsbijdragen zorgt ervoor dat de onenigheid over financiële bijdrages voor kinderen beperkt wordt”, reageert minister van Justitie Koen Geens (CD&V) op de installering van de “commissie voor onderhoudsbijdragen”.

De commissie heeft als opdracht aanbevelingen op te stellen voor de begroting van de kosten van de huisvesting, het levensonderhoud, de gezondheid, het toezicht, de opleiding en ontplooiing van de kinderen en de vaststelling van de bijdrage van elk van de ouders in die kosten. Bedoeling is dat de commissie minstens driemaal per jaar samenkomt.

Ze is samengesteld uit experten uit de advocatuur, de magistratuur, het middenveld, het notariaat, de federale bemiddelingscommissie en de dienst alimentatievorderingen. Ook vertegenwoordigers van de ministers die bevoegd zijn voor familiezaken worden uitgenodigd de werkzaamheden bij te wonen. Aanbevelingen van de commissie worden jaarlijks geëvalueerd.