Geens roept Executieve op het matje

le jeudi 21 janvier 2016 10:01 De Morgen

Geens en de regering willen dat de leden de strijdbijl begraven en de rangen sluiten. Voorzitter Noureddine Smaïli staat naar eigen zeggen onder zware druk van vier conservatieve leden.

De afgelopen vijftien maanden praatte Geens meermaals in op de leden en probeerde hij de werking van de Executieve recht te trekken. Nu is het tijd voor resultaten. Een nieuw Koninklijk Besluit moet de Executieve ook fundamenteel veranderen. Dat zal hij de leden voorleggen. "Wij zetten vol goede wil de hervorming voort", zegt Geens.

De Executieve krijgt een Vlaamse en Franstalige afdeling, want er zijn al jaren communautaire strubbelingen. De interne werking gaat ook op de schop, en het orgaan moet transparanter worden.

Eind vorig jaar kreeg de Executieve van Geens al 120.000 euro zodat ze beter kan communiceren. Een blik op de ouderwetse website toont aan hoe noodzakelijk dit is, zeker in vergelijking met de overvloedige propaganda die de predikers van Islamitische Staat (IS) via het internet spuien. Een betere site moet de Executieve ook bekender maken bij de modale moslim, want die voelt zich nauwelijks vertegenwoordigd door dit orgaan.

Erkenning

Voor de moskeeën betaalt Geens het personeel, maar is Vlaanderen bevoegd voor de erkenning. Bij de 28 al erkende moskeeën zouden er nog eens 45 extra kunnen komen. Beter een officiele gebedsplaats dan een oncontroleerbare garagemoskee, redeneert bevoegd Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA). Haar kabinet wacht nu op de adviezen van de gemeentes, provincies, Justitie en de Staatsveiligheid vooraleer over te gaan tot een definitieve erkenning. Over vier tot vijf maanden zullen die er zijn.

Voor de opleidingen van de imams - deel van het actieplan tegen radicalisering - zet de Vlaamse regering de eerste, bijzonder schuchtere stapjes. In januari startten de eerste cursussen Nederlands en maatschappelijke oriëntatie.

TINE PEETERS

Copyright © 2015 De Persgroep Publishing. Alle rechten voorbehouden

DE MORGEN Machtsstrijd tussen moslims

De Morgen - 21 Jan. 2016

Pagina 3

Op een moment dat velen daadkracht verwachten van de Moslimexecutieve, is er binnen dat orgaan een verlammende machtsstrijd aan de gang. Centraal staat de Molenbeekse Al Khalil-moskee, die nauwe banden heeft met de conservatieve Grote Moskee van Brussel.

Het is Noureddine Smaïli, de voorzitter van de Moslimexecutieve, die de spanningen naar buiten heeft gebracht. In verschillende interviews klaagt hij aan dat "een viertal conservatieve leden" zijn vernieuwingspogingen blokkeren. "Deze hardliners uit Brussel proberen ons hervormingswerk te saboteren. Wat hen stoort, is dat ik op een moderne manier te werk wil gaan en meer wil samenwerken met de overheid." Smaïli voegt eraan toe dat hij het slachtoffer is geworden van intimidaties en klacht heeft ingediend. Zo is de voorruit van zijn wagen ingeslagen en zouden tegenstanders brand hebben gesticht in de kelder van zijn kantoor.

Meerdere bronnen zeggen dat Smaïli vooral in conflict is gekomen met verantwoordelijken van de Al Khalil-moskee in Molenbeek, waar wekelijks duizenden moslims komen bidden.

Insiders zeggen dat het logisch is dat de Al Khalil-vertegenwoordigers het leiderschap van de Executieve opeisen: "Het gaat om een belangrijke moskee, waaraan een opleidingsschool is verbonden. Al Khalil is een grote speler; het is niet onlogisch dat zij de ambitie hebben om een belangrijke rol te spelen."

Tendensen

Anderen wijzen dan weer op het conservatieve karakter van deze moskee. "Het is niet enkel een huis dat uit is op leiderschap, maar qua visie aanleunt bij de Moslimbroeders en het salafisme. Er zijn ook banden met de Grote Moskee van Brussel, die nog steeds wordt beïnvloed door Saudi-Arabië. De conservatieve wahabitische stroming die in ons land de radicalisering in de hand heeft gewerkt, is er nog steeds erg belangrijk."

Een bron binnen de Moslimexecutieve bevestigt dat de leden van de Al Khalil-moskee kritischer staan tegenover de Belgische overheid. "Laat me stellen dat ze minder soepel zijn dan anderen en geneigd zijn om sneller naar de rechtbank te stappen telkens als er rond delicate thema's, zoals het ritueel slachten, conflicten opborrelen."

Mohamed Achaibi, ondervoorzitter van de Moslimexecutieve, probeert de interne oorlog te relativeren. "Onze vergaderingen verlopen niet altijd in stilte, dat klopt. En over de Al Khalil-moskee kan ik u alleen maar zeggen dat de werking ervan en de vrijdagpreken perfect binnen het kader van de wet en de rechtsstaat plaatsvinden. Dat er binnen de islam verschillende tendensen bestaan, is geen geheim."

Achaibi stelt dat er binnen de Executieve geen ideeënstrijd woedt. "Dat is pure perceptie. Wel gaan er bepaalde stemmen op die van de Executieve een theologisch orgaan willen maken, en dat is ze niet. Dit is niet het platform om over de Europese islam te discussiëren, wel een puur administratief orgaan dat fungeert als gesprekspartner met de Belgische overheid en verantwoordelijk is voor de erkenning van onder meer moskeeën en imams.

"Het heeft geen zin om binnen dit orgaan inhoudelijke tegenstellingen over de islam te voeden. Het zijn cruciale tijden en het is belangrijk dat we aan verbondenheid werken, en ons niet laten verdelen."

Dat laatste neemt niet weg dat de frustratie over de gebrekkige werking van de Moslimexecutieve groot is. In die mate dat velen zich afvragen of justitieminister Koen Geens (CD&V) de subsidies niet meteen moet intrekken. Zo is er behoorlijk wat kritiek omdat Geens boven op het bestaande werkingsbudget van 274.000 euro eind vorig jaar nog eens 120.000 euro vrijmaakte voor een nieuwe communicatieaanpak.

Schade aan DNA

Radicaliseringsexpert Bilal Benyaich is kritisch voor de Moslimexecutieve. "Het is de hoogste tijd dat de georganiseerde islam in ons land een spiegel wordt voorgehouden. De Moslimexecutieve werkt niet optimaal, mist geloofwaardigheid en is aan hervorming toe. Een nieuwe, professionele gesprekspartner is nodig. Nu het nog kan, moet de schade aan het DNA van de prille Belgische islam worden hersteld."

KOEN VIDAL