Geens betaalt achterstallige facturen van Justitie

le jeudi 04 février 2016 08:00 Het Laatste Nieuws

De achterstand in de betaling van gerechtsexperts is zo goed als weggewerkt. Om te voorkomen dat de berg facturen zich nu weer opstapelt, richt justitieminister Koen Geens (CD&V) gespecialiseerde bureaus in, staat donderdag in Het Laatste Nieuws.

Meer dan eens raakte een proces de voorbije jaren in het slop doordat een tolk, arts of psychiater zijn kat stuurde wegens onbetaalde facturen. Bij zijn aantreden kondigde Geens aan dat hij daar paal en perk zou aan stellen. Dat lijkt nu te lukken. "Alle gekende facturen werden in 2015 betaald, ter waarde van 144,7 miljoen. Dit is dubbel zoveel als het voorziene budget, wat alles te maken heeft met het wegwerken van de achterstallen van de vorige jaren", aldus het kabinet-Geens in de krant.

De minister wil de betalingen in de toekomst beter aanpakken, en richt bij de gerechtelijke arrondissementen gespecialiseerde bureaus in. "Er komt een eenvoudigere administratie. Facturatie zal maandelijks gebeuren in plaats van per opdracht. De zittingen zullen ook beter gepland worden in samenspraak met alle actoren, zodat de wachttijden van deskundigen sterk teruggebracht worden."