Toespraak persconferentie COIV

le vendredi 05 février 2016 11:30 Toespraken

Dames en Heren,

Mesdames, Messieurs,

Ik ben verheugd om hier vandaag aanwezig te zijn op de eerste officiële ter beschikkingstelling van, in dit geval, een wagen aan de politie.

Waarschijnlijk was het indrukwekkender geweest om u de effectieve overdracht van voertuig te laten zien maar gezien de politie voertuigen gebruikt in onderzoeken naar zware en georganiseerde criminaliteit is enige behoedzaamheid daaromtrent noodzakelijk. Bij deze zal u het dus moeten stellen met de een overdracht van een sleutel;

La police se trouve régulièrement confrontée à un manque de moyens de fonctionnement spécialisés. Depuis mon entrée en fonction, je me suis toujours mis à la recherche de manières de soutenir le fonctionnement efficient des services de police là où c’est possible.

C’est pourquoi ceci fut également repris clairement dans mon exposé d’orientation politique au Parlement.

Aussi, j’ai pu trouver une des réponses à l’article 3, § 3, de la loi sur l’OCSC qui prévoit la possibilité de mettre des véhicules saisis à la disposition de la police.

Deze wet laat toe dat vermogensbestanddelen die in beslag werden genomen tijdens een gerechtelijk onderzoek of een opsporingsonderzoek, onder welbepaalde omstandigheden, ingezet kunnen worden in de strijd tegen de georganiseerde en zware criminaliteit;

De middelen mogen ook gebruikt worden voor opdrachten van administratieve politie, voor zover deze bijdragen tot het vermijden van de hierboven gemelde overtredingen en in het kader van opleidingen;

Naast het optimaliseren van de werkingsmiddelen van onze politiediensten heeft dit project ook als doel om waar mogelijk bepaalde gerechtskosten te doen dalen.

Les frais de justice sont confrontés depuis des années à un problème de gestion. Le SPF Justice n’a en effet pas de prise sur le volume de faits criminels qui donnent lieu à des frais de justice initiés par le parquet et les juges d’instructions dans le traitement d’affaires criminelles.

Pour tenter de maintenir les frais de justice dans les limites des crédits approuvés, un plan d’action a été élaboré, constitué d’actions concrètes qui, réunies, doivent rendre les frais de justice gérables. Un nombre de ces actions ont trait à une diminution des tarifs utilisés pour les analyses ADN, ou pour la signification par les huissiers de justice.

Dit project om middelen ter beschikking te stellen van de politie werd dan ook opgenomen in mijn actieplan “gerechtskosten” dat in totaal 32 acties omvat. Momenteel moeten we al te vaak voertuigen bij de private sector gaan “leasen / huren”, om zeer gevoelige gerechtelijke dossiers tot een goed einde te brengen en dit omdat men binnen het (voertuigen / gebouwen) park van de overheid niet over dergelijke middelen beschikt.

Naast het optimaliseren van werkingsmiddelen heeft dit project ook een zeer symbolische waarde. Men gaat de criminelen bestrijden met hun eigen middelen:

De auto van de drugsdealer zal vanaf nu kunnen gebruikt worden door de politie om “GO-FASTS” van zijn kompanen te onderscheppen.

De hackers zullen opgespoord worden door middel van supercomputers die justitie in beslag zal hebben genomen van andere hackers.

Les passeurs seront observés et interceptés à partir d’un camiontransformé qui fut lui-même utilisé quelque part pour passer des personnes.

Nous entendons souvent que les criminels s’adaptent très vite aux nouvelles techniques de la police et de la justice. Avec ce projet, nous voulons justement montrer que nous aussi nous sommes capables de penser « out of the box ».

Ik wens dan ook de directeur van het centraal orgaan voor Inbeslagname, mijnheer JACOBS en de directeur –generaal van de federale politie, FONTAINE, te bedanken voor hun betrokkenheid in dit mooie project.

Het is voor mij een mooi voorbeeld van hoe de overheid beter en efficiënter kan omgaan met de middelen die haar ter beschikking worden gesteld. Ik hoop dan ook dat er na dit voertuig nog vele andere ter beschikkingen zullen volgen en dat de politie deze, volgens de regels van de kunst optimaal zal inzetten om de zware en georganiseerde criminaliteit te bestrijden

Ik dank u.