20 nieuwe plaatsen voor geïnterneerde vrouwen in Zelzate

le mercredi 17 février 2016 15:00 VRT De Redactie

In het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist in Zelzate komt een afdeling voor geïnterneerde vrouwen. Het gaat om vrouwen die een misdrijf hebben gepleegd, maar niet toerekeningsvatbaar zijn, en die een grote kans maken om nieuwe misdrijven te plegen. De zorgeenheid, die de naam "Lumen" krijgt, zal 20 plaatsen tellen en moet in mei opengaan. Het gaat om een primeur voor ons land.

Het project is een samenwerking tussen minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD). Zij kondigden het nieuws vanmiddag aan op een gezamenlijke persconferentie in het psychiatrisch centrum.

Momenteel bestaat er geen forensisch psychiatrische behandeling voor geïnterneerde vrouwen met een hoog risico-profiel. Er zitten nog 50 dergelijke vrouwen in de gevangenis, zonder dat ze psychiatrische hulp krijgen.

"Het nieuwe project in het psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist is dus de noodzakelijke schakel in hun zorgtraject. Het vindt een logische aansluiting bij de bestaande forensische werking van Sint-Jan-Baptist en de ervaring en expertise die daarrond in de voorziening is opgebouwd", luidt het in een persbericht.

"Inhaalbeweging"

"Het is de bedoeling om een inhaalbeweging te doen, omdat ons land terecht veroordeeld is geweest dat er te weinig aangepaste zorg was voor geïnterneerden in het verleden", zegt De Block. "We moeten ons bekommeren om die groep van mensen die de nodige opvang en begeleiding moet krijgen."

Justitie neemt de kostprijs -402.110 euro- voor de veiligheidsinfrastructuur voor zijn rekening en Volksgezondheid maakt jaarlijks 1 miljoen euro vrij voor de financiering van het extra zorgpersoneel. In totaal zullen 25 gespecialiseerde zorgverleners in de afdeling werken: 10 leden van het huidige personeel en 15 nieuwe collega’s.

Eerder maakte de federale regering al werk van nieuwe plaatsen voor geïnterneerde mannen in psychiatrische centra. De doelstelling is om tegen 2019 alle geïnterneerden uit de gevangenissen te halen.