Twintig vrouwelijke geïnterneerden in Sint-Jan Baptist

le jeudi 18 février 2016 11:00 Het Laatste Nieuws

Psychiatrisch centrum Sint-Jan-Baptist opent midden mei een nieuwe gesloten afdeling voor geïnterneerde vrouwen. Het gaat om vrouwen die een misdrijf hebben gepleegd, niet toerekeningsvatbaar zijn, maar toch een erg grote kans maken om te hervallen. De nieuwe afdeling 'Lumen' kost jaarlijks 1.000.000 euro aan extra zorgpersoneel. Voor de beveiliging wordt 400.000 euro uitgetrokken.

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) gaat het om een primeur voor ons land.

"We zijn als land door het Europees Hof al een paar keer terecht op de vingers getikt dat we geen of te weinig gespecialiseerde instellingen hebben voor psychiatrische patiënten die een misdrijf pleegden", zegt De Block. "Nu verblijven die gewoon in de gevangenis, terwijl ze eigenlijk nood hebben aan intensieve forensische begeleiding."

Voor twintig van de vijftig vrouwen die in ons land in dergelijke situatie zitten, opent er een nieuwe zwaar beveiligde afdeling in Sint-Jan Baptist. "Dit project is een noodzakelijke schakel in hun zorgtraject. Het vindt een logische aansluiting bij de bestaande werking van Sint-Jan-Baptist en de ervaring en expertise die hier aanwezig is", aldus Koen Geens.

Kostenplaatje

Aan het project hangt een serieus kostenplaatje vast. Zo investeert Volksgezondheid jaarlijks 1.000.000 euro voor de financiering van extra zorgpersoneel. De afdeling biedt werk aan 25 gespecialiseerde zorgverleners. Daarvan moeten er 15 nieuw in dienst genomen worden.

Kliniek binnen kliniek

Voor de beveiliging van de afdeling trekt Justitie 402.110 euro uit. Er komen hoge hekkens en extra camerabewaking.

"Bedoeling is dat het een kliniek binnen de kliniek wordt. Op die manier moeten patiënten bij eventuele nieuwe incidenten niet terug naar de gevangenis, maar kunnen ze bij ons behandeld worden", zegt Raf De Rijcke namens Sint-Jan Baptist. "Wanneer er een positieve evolutie is in hun zorgtraject kunnen ze ook doorgroeien naar de medium riskafdeling. Uiteindelijk is het altijd de bedoeling om iemand opnieuw kansen te geven in de samenleving. Al is de weg vaak heel erg lang."

Voor het psychiatrisch centrum Sint-Baptist betekent de nieuwe afdeling een extra specialisatie in forensische zorg. Met de opening van de nieuwe afdeling zal 30% van alle patiënten op de instelling geïnterneerd zijn. De overige 70% van de patiënten zijn personen met een verslavingsproblematiek of senioren met psychiatrische problemen.

KRISTOF VEREECKE