De week van Geens 15 tot 22 februari

le lundi 22 février 2016 18:00 De week van Geens

Zelden beleefde ik zo'n intense week. Ik mocht een vijftal interessante lezingen houden die - tussen de gewone werkzaamheden door - al mijn aandacht vroegen.

Eén over veiligheidsbeleid, samen met mijn Nederlandse collega Van der Steur, ter gelegenheid van de 70ste verjaardag van prof. Cyrille Fijnaut, die ons beiden geregeld adviseert.

Een andere lezing mocht ik houden voor de Gentste studenten van prof. Carl Devos, een bekende mediafiguur. Ik had het over recht en politiek, en mijn justitiebeleid, onder het kritische oog van de Gentse rector, collega Vande Lanotte en ... de nationale pers.

Een derde lezing handelde over de evaluatie van de wet inzake wilsonbekwamen en voorlopig bewind die we gaan bijsturen met enkele KB's om beter aan de noden van de mensen tegemoet te komen. De organisatie was in handen van L'Association Nationale d'Aide aux handicapés mentaux.

Een andere lezing in het parlement zelf handelde over kleine detentiehuizen en de plaats die we daaraan voorbehouden in Masterplan III. Hier was de bekende criminologe, prof. Dr. Christel Beyens, moderator tijdens het vragenkwartiertje waar ik nog tijd voor nam.

Tenslotte mocht ik het bij Itinera, onder voorzitterschap van collega Leo Neels, hebben over hoe je de rechtsstaat verzoent met de nieuwe anti-terreurmaatregelen. Telkens waren er interessante gedachtewisselingen en putte ik nieuwe moed om verder te gaan op de ingeslagen weg. U kan al deze lezingen op mijn website vinden.

Maar er was meer deze week. Het wetsontwerp dataretentie werd goedgekeurd in eerste lezing in de bevoegde Kamercommissies. Weinig landen halen dit tempo bij rechtzetting van de vernietigingen die de verschillende nationale Hoogste Gerechtshoven uitspraken in navolging van de vernietiging van de Europese richtlijn over dataretentie door het Europees Hof van Justitie.

En zoals beloofd, de wet Potpourri II over strafrecht en strafprocesrecht van 5 februari 2016 werd op 19 februari in het Staatsblad gepubliceerd. Op dezelfde dag werd ook het nieuwe KB over het Moslimexecutief van 15 februari 2016 gepubliceerd.

De komende week houdt het Parlement dinsdag en woensdag hoorzittingen over het Interneringwetsontwerp.

Tot slot: komt u ook naar ons jaarlijks Midzomerfeest op zondag 26 juni op het vliegveld van Grimbergen?

Lees hier de week van Geens »